Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Titti Alvarsson ger Mats Reimer svar på tal

Publicerad onsdag 12 apr 2017, 19:56

NYHETERDagens Medicin upplåter plats till en bloggande barnläkare, Mats Reimer, som tillåts kontinuerligt insinuera felaktigheter, förringa, och ifrågasätta läkarkollegor, forskare och patientgrupper, dessutom inom områden där han själv saknar specialistkompetens. Det bromsar utvecklingen och skapar stigma kring diagnoser som behöver mer uppmärksamhet och större kunskapsspridning. För Dagens Medicin innebär det självklart minskad trovärdighet. Numera har Dagens Medicin lagt till följande förtext till Mats Reimers blogg: "Detta är en opinionstext. Åsikterna som förs fram här är skribentens egna".  Läsaren får därför själv bedöma vad som är sant eller påhitt. Mats Reimers inlägg saknar därför vetenskaplig grund. Att en läkare på detta sätt kan tillåtas skapa opinion är för oss helt oförståeligt. Hans inlägg torde strida mot Svenska Läkarförbundets ”Råd till läkare vid användning av sociala medier". Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) är av uppfattningen att många av dessa patienter verkligen lider av somatiska sjukdomar, det vill säga faktiska infektioner, men självklart förekommer även autoimmunitet, och i övrigt dysfunktionellt immunförsvar.


Titti Alvarsson, biomedicinsk analytiker

Idag bloggade Mats Reimer kritiskt om en biomedicinsk analytiker som granskats av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), men ärendet har lagts ned. Det handlar om Titti Alvarsson, Dalapraktiken, som nu valt att gå ut och bemöta Mats Reimer då han felaktigt och enligt eget godtycke sågar hennes kunskaper "jämns med fotknölarna" och menar att det är påhitt det hon ser i mikroskop. Han relaterar även till en undermålig norsk studie där man jämfört resultat från mörkfältsmikroskopi med PCR. De som är pålästa och utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet vet att PCR inte fungerar på borrelia i blod.

Vad är detta? (Klicka)
För er som inte ser, så är det en kort videosekvens på en typisk spiroket, som Titti Alvarsson fångat med mikroskop

Man kan inte nonchalera det man ser i blod
Om det är specifika partiklar som ser ut som spiroketer och rör sig som spiroketer - vad är det då annars? Man kan inte avfärda det. Det ska inte finnas i blod!

Med anledning av Mats Reimers inlägg kontaktade FSI Titti Alvarsson för en kommentar, då Mats Reimer själv inte låtit henne komma till tals

Titti Alvarsson berättar med egna ord
Det är nog bra om Mats Reimer skaffar sig glasögon, då han flera gånger i artikeln skriver felaktiga påståenden, till exempel att jag skulle ha givit behandlingsråd. Det enda jag har gjort är att berätta om vad jag själv har blivit bättre av. Mats Reimer påstår dessutom att jag ställer diagnos vilket också är helt fel. Jag analyserar och ingenting annat! Det är en läkares uppgift att ställa diagnos och behandla.

Vad gäller symtomlistan på min hemsida är den framtagen av ILADS, och jag har stort förtroende för dem. Deras kunskap om fästingsjukdomar är mycket stor.

Jag måste även få ifrågasätta hur en del läkare ställer diagnoser. Jag träffar många människor som får diagnos ”utbrändhet” och ”depression”. Allvarligt, Sverige måste vara det mest deprimerade landet i världen! En stor del av de människor jag träffat vittnar om dessa feldiagnoser. De vittnar också om hur illa behandlade de blir av vården, de får ingen hjälp och ingen lyssnar på dem. Det enda som händer är att de får recept på SSRI (antidepressiva läkemedel) utskrivna! Och vem blir frisk av det? Det enda dessa sjuka människor vill är att kunna bli friska och återgå till livet, till vardagen, att kunna umgås med barn och vänner och kunna jobba igen!

Istället för att lägga ner energi på mig, Mats Reimer, så föreslår jag att du kontaktar någon klinik i Tyskland eller USA, där det finns stor kunskap, för att lära dig lite mer om bakterier och virus, och kanske förstå att det här med Borrelia och andra fästingburna sjukdomar är ett enormt problem världen över - även i Sverige! Det är dags att vakna och ta tag i detta!

Jag vill se en förändring av analysmetoder i Sverige
Jag har själv arbetat inom klinisk kemi och laboratoriemedicin, och vet att ELISA-testet inte är 100% tillförlitligt! Många patienter får ett falskt negativt svar. Det är bättre att använda ELISPOT, som är en mycket säkrare metod. Istället för att mäta ett antikroppsvar från B-celler som oftast är svagt, har T-cellssvar (proteiner) visat sig vara betydligt säkrare vid långvariga infektioner. Varför inte komplettera detta med mikroskopi, det är en mycket bra metod!

Jag förstår ärligt talat inte varför vården ignorerar detta med fästingburna infektioner, vad är problemet?
Vi bor i Europa och har grannländer som förstår detta och även tar tag i det. I Sverige motarbetas det och man vägrar se att det finns en enorm utvecklingspotential. Svensk sjukvård har dessutom världens mest återhållsamma behandlingsrekommendationer när det gäller borreliainfektioner. Hur kan det komma sig? Vad vet Sverige som inte andra länder i Europa och USA vet?

Varför är man så otroligt ointresserad av Borrelia i Sverige? Det skulle jag gärna vilja ha svar på!


Med vänlig hälsning
Titti Alvarsson
Biomedicinsk analytiker, Dalapraktiken

__________________________________________________

Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
www,fsi-sverige.se
Bli medlem för endast 200 kr per år och få flera rabatter
styrelsen@fsi-sverige.se
Föreningen verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats