Logga in
Länkmeny

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan –Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)

Strategier och mål
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar ska arbeta långsiktigt för att svensk sjukvård - i större utsträckning - ska omvärldsbevaka och utveckla metoder för att:

- ta fram nya tester och effektiva behandlingar för kända infektionssjukdomar samt sjukdomar som beror på dysfunktionellt immunförsvar

- ligga mer i framkant inom forskning kring ännu ej upptäckta infektionssjukdomar

- validera redan befintliga fungerande provtagningsmetoder

- sjukvårdspersonal ska utbildas mer i diagnostisering och behandling av dessa sjukdomar

Detta ska ske genom att föreningen arrangerar informations- och/eller diskussionsmöten med och för medlemmar, sjukvårdsanställda, beslutsfattare och andra intressenter som kan bidra till föreningens ändamål.

Inför verksamhetsåren 2016 till ordinarie årsmöte, tertial 1 år 2018, är ambitionen att följande planerade aktiviteter ska genomföras
- Etablera föreningen och skapa en hemsida där medlemmar kan registrera sig genom direktbetalning

- Inrätta funktion för diskussionsforum samt kontaktformulär där medlemmar har möjlighet att på ett rutinmässigt sätt komma med förslag och frågor till styrelsen i syfte att föreningsarbetet ska kunna bedrivas i nära samarbete med medlemmarna

- Inrätta en arbetsgrupp som har i syfte att ansöka om bidrag till föreningen

- Inrätta ett vetenskapligt råd, bestående av medicinskt skolade, som har gemensamt intresse att driva föreningens intresse framåt

- Representera föreningen vid nationella och internationella möten/konferenser i enlighet med föreningens ändamål

- Skriftligt och muntligt, försöka påverka politiker, Socialstyrelsen och andra adekvata instanser samt företrädare för det medicinska samfundet.

- Minst ett medlemsmöte ska hållas under perioden

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats