Logga in
Länkmeny

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)


Vi verkar för bättre diagnostik ock behandling inom svensk sjukvård
Vårt mål kräver givetvis att vi hela tiden är uppdaterade om den senaste internationella forskningen, och där lägger vi ner mycket tid, dels genom att vi tar del av de flesta nya vetenskapliga artiklar och studier som berör vårt intresseområde, och dels genom att vi får mycket hjälp av vårt vetenskapliga råd, med tre doktorer och en farmaceut. Vi arbetar även uteslutande från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Observera att vi råder ingen att åka utomlands för vård! Däremot är det en del medlemmar som självmant väljer det alternativet på grund av att de inte anser att det finns tillräcklig vård i Sverige. Det kan vi inte hindra, och vi följer förstås gärna deras resa med stort intresse. Vi vet dock av erfarenhet att alla blir inte bättre av vård utomlands, även om en del blir det. Det är även mycket kostsamt. De sjukdomar som vi fokuserar på är nämligen väldigt svåra att bota i nuläget, såväl i Sverige som utomlands - det ska alla ha klart för sig. Däremot vet vi att det finns mer att göra i Sverige för att få fler att må bättre. Målsättningen är förstås att alla ska få adekvat vård i Sverige.

Vad går medlemsavgiften till?
Föreningen verkar för att skapa kontakt med myndigheter, politiker, andra viktiga instanser, beslutsfattare och företrädare för det medicinska samfundet. Föreningen bevakar även både nationell och internationell forskning och verkar för att vara kunskapsspridare, inte minst genom vårt öppna Facebookforum men även via vår nyhetssida.

Medlemsavgiften behövs för att skapa en budget för de kostnader som uppstår vid detta arbete. Allt styrelsearbete sker ideellt, utan arvoden, och på egen fritid. Läs för övrigt den framtagna verksamhetsplanen.

Om föreningens logga
Föreningens logga är ett ”Awareness band” med tre färger.

Det blev blått, lila och grönt och det finns en tanke bakom
Föreningen har som ambition att verka för förbättrad diagnostik och behandling för flera olika svårdiagnostiserade sjukdomar. Valet av färger utgår från några av dessa, nämligen:

– Blått för ME/CFS
– Lila för Fibromyalgi
– Grönt för Borrelia

Att de tre färgerna steglöst övergår i varandra förmedlar föreningens syfte att verka för många olika sjukdomar vars symptom kan vara överlappande.

Kontaktuppgifter
Vi i styrelsen vill väldigt gärna inleda strategiskt samarbete med företrädare för svensk sjukvård, och även andra patientföreningar med liknande intressen. Ni får gärna kontakta oss! Har du frågor eller synpunkter är du även hjärtligt välkommen att kontakta oss på följande e-postadress: styrelsen@fsi-sverige.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats