Logga in
Länkmeny

Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar innebär ett överaktivt immunsystem och drabbar oftast kvinnor
Autoimmuna sjukdomar drabbar 5-7% av befolkningen i västvärlden och förekommer betydligt oftare hos kvinnor än män. Immunsystemet angriper och förstör frisk kroppsvävnad istället för antigenerna det är tänkt att angripa. Vävnadsskada, organskada och förändringar i organfunktion kan orsakas av autoimmuna sjukdomar. Det finns fler än 80 olika autoimmuna sjukdomar som är resultatet av ett överaktivt immunsystem, såsom Lupus, Crohns sjukdom, Ulcerös colit, gluteninolerans, överaktiv och underaktiv sköldkörtel, Psoriasis, eksem, Scleroderma, SLE, Sjögrens syndrom, MS och reumatism, med flera.

Immunförsvaret hos människan består i att kroppen producerar T- och B-celler, av vilka B-celler bildar antikroppar mot det främmande ämnet (bakterie, virus, etc). Vid autoimmunitet bildas antikroppar mot den egna kroppen, autoantikroppar. Det finns två former av autoimmunitet. Autoantikropparna kan antingen attackera organ, körtlar eller attackera kroppens strukturer eller system.

Några exempel på vanliga autoimmuna sjukdomar
Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom i det centrala nervsystemet (CNS). Det leder till kronisk inflammation i CNS vilket orsakar att nervtrådarnas omgärdande myelin skadas.

Hashimotos sjukdom är en autoimmun sjukdom som drabbar sköldkörteln. Det bildas antikroppar, som startar immunologiska processer mot den egna vävnaden i sköldkörteln. Sjukdomen är ca sju gånger vanligare hos kvinnor än män. Hashimotos drabbar bland annat ämnesomsättningen.

Psoriasis är en autoimmun sjukdom med inflammatorisk sjukdomsprocess, som framför allt orsakar utslag och fjällande hud, men som också kan påverka leder, hjärt- och kärlsystemet med mera. Sjukdomen är kronisk, men idag finns rätt bra immundämpande mediciner som gör att en del kan leva relativt symtomfritt.

Inflammations inblandning
Inflammation är alltid inblandat avseende autoimmuna sjukdomar och leder till ackumulering av oxidativ påfrestning i kroppen. Inflammation bidrar till det naturliga åldrandet och ett brett utbud av sjukdomar, som fetma, diabetes och autoimmunitet.

Varför uppstår autoimmunitet?
Det är oklart varför autoimmuna sjukdomar uppstår. En stor andel patienter (ca 80%) har rapporterat känslomässiga stressorer före insjuknandet, och psykisk stress antas spela en stor roll för etiologin. Autoimmuniteten verkar dock ha både ärftliga och miljömässiga orsaker, dvs att personen har en medfödd benägenhet att reagera autoimmunt men det krävs som regel vissa yttre faktorer för att det ska inträffa. Höga IgG-värden som visas vid blodprov kan tyda på ett överaktivt immunförsvar, vilket ökar risk för autoimmun sjukdom.

Behandling
Vid ett flertal autoimmuna sjukdomar finns immundämpande mediciner att ta till. En hypotes hos ett par norska läkare i Norge är att en undergrupp av ME/CFS har autoimmunitet och en studie (fas III) pågår just nu med bland annat Mabthera/Rituximab. Tidigare förstudier (fas I och fas II) har visat på gott resultat där över 60% blev bättre efter behandling.


Källor
http://gpgrc.gu.se/forskning/forskningsgrupper/autoimmuna-sjukdomar
http://www.difonzo.net/vad-ar-ett-overaktivt-immunsystem/
http://www.medsci.uu.se/forskning/Inflammation_och_autoimmunitet/Autoimmunitet/
http://spie.org/x113438.xml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18190880
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autoimmunitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psoriasis
http://www.fertilitetsguiden.com/immunologi/immuntester.php
http://www.artvestgallery.com/hur-att-lugna-ner-en-overaktivt-immunsystem-naturligt/

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats