Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Ansvarsnämnden hade felaktig information om ILADS vid tidpunkten för beslut att återkalla läkarlegitimation

Publicerad måndag 13 mar 2017, 09:40

NYHETERAlla som har följt den vetenskapliga och politiska utvecklingen när det gäller borrelia bör ha en grundläggande kännedom om debatten. Å ena sidan, International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS) som rekommenderar antibiotika vid behov, baserat på den behandlande läkarens kliniska bedömning. Å andra sidan Infectious Diseases Society of America (IDSA), som rekommenderar en kort kur av antibiotikabehandling för Borrelia (oavsett hur svår infektionen är).

Ansvarsnämnden som fattade beslut om att återkalla Dr Kenneth Sandströms läkarlegitimation felinformerades
Riktlinjerna från IDSA togs bort som nationella riktlinjer i USA redan i februari 2016, då de befanns vara föråldrade (2006) och inte uppfyller tillräckliga krav. Behandlingsrekommendationer får vara max 5 år gamla. National Guidelines Clearinghouse (NGC) antog istället ILADS riktlinjer, som nationell rekommendation för behandling av Lyme disease. Detta kände inte Ansvarsnämnden till när de beslutade om Dr Kenneth Sandströms återkallelse av läkarlegitimation, trots att de anlitat två externa experter. Istället kan man läsa i deras beslut att ILADS är en högljudd intresseorganisation som använder sig av tvivelaktiga metoder. Är detta baserat på kompetens eller egna subjektiva värderingar? Har Ansvarsnämnden fått korrekt underlag för att kunna fatta rätt beslut?

En ILADS-representant har nu förmedlat korrekt underlag till Sandström och dennes advokat som finansieras av Borrelia och TBE Föreningen Sverige. Vill du vara med och finansiera advokaten och visa ditt engagemang, sätt in valfritt bidrag på Borreliaföreningens PlusGirokonto 165 18 27-6 och öronmärk pengarna med "DR X ÖVERKLAGAN".

Den holländska studien visade att patienter med restsymtom svarade bra på antibiotikabehandling
IDSA låg bakom den holländska studien som FSI skrev om igår. Det kan man läsa mer om här. Studien hade dock mer frågetecken än utropstecken och visade faktiskt att patienter med förmodade "restsymtom" behöver antibiotikabehandling, och att den initiala intravenösa antibiotikabehandlingen innebar en märkbar förbättring för alla tre studiegrupper.

Svensk sjukvård utgår fortfarande från behandlingsrekommendationer som i grunden utgår från IDSA. Rekommendationer där bl.a. behandlingstiden oftast är 10-14 dagar och max 3 veckor, oavsett hur svår eller långdragen infektion patienten har.

Går prestige före logik och därmed hälsa?
Det finns idag tillräcklig internationell vetenskap och beprövad erfarenhet som visar att borrelia kan vara en mycket svår sjukdom att bota, när den väl fått fäste i kroppens vävnader, muskulatur och även organ i många fall. Det går inte alltid att behandla med en kort kur av antibiotika. Även om de allra flesta fall går att bota med dagens föråldrade rekommendationer. Observera att Dr Kennet Sandström fick ta emot de patienter som normalt svensk sjukvård misslyckats med. De var självklart generellt mer svårbehandlade och behandlingskrävande.

FSI och flera andra föreningar arbetar med att komplettera underlaget så att förvaltningsrätten har rätt information och underlag för beslut.

En kortfattad patientberättelse från Monica som gått hos Dr Kenneth Sandström (fler kommer att presenteras dagligen)
Efter att ha varit sängliggandes i ca 18 timmar per dygn skickade jag prover till ArminLabs i Tyskland. Därefter fick jag behandling av Dr Kenneth Sandström, men även 3 veckors intravenös antibiotika utomlands. I Sverige finns det ingen möjlighet till intravenös antibiotikabehandling och jag hade bara råd med 3 veckor. Trots den korta och och otillräckliga behandlingen blev jag ännu bättre! Efter 8 veckors total antibiotikabehandling är jag inte längre sängliggandes. Jag klarar mig plötsligt alldeles själv hemma. Jag är uppe och lever livet! Jag kan delta i familjelivet här hemma. Jag kan tom köra bil igen!

Jag undrar hur bra jag skulle ha mått om jag hade möjlighet till längre intravenös antibiotikabehandling, i lugn och ro på hemmaplan, med tillgång till läkare när det behövs.
Läkare som dr Sandström och andra läkare med samma kunskap behövs i Sverige!

Mvh Monika

________________________________________________________________
Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Hemsida: www.fsi-sverige.se
E-post: styrelsen@fsi-sverige.se
Föreningen verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats