Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Borrelia är svårdiagnostiserad och i vissa fall svårbehandlad

Publicerad fredag 2 dec 2016, 19:30

Borrelia är svårdiagnostiserad och är i en del fall svårbehandlad
Du behöver inte ha haft ett fästingbett för att smittas av Borrelia. Att få borrelia diagnostiserad kan vara mycket svårt om du gått med infektionen länge.

Borrelia tillhör familjen spiroketer och agerar som en korsning mellan en bakterie och en parasit. Den kan gräva sig genom vävnad för att nå djupt in i senor, muskler, hjärta och hjärna inom en vecka efter en infektion. Det är en organism som älskar kollagen, det huvudsakliga proteinet i bindväv. Kollagen finns i ”höljet” till blodkärlen, bland annat. En del med kronisk borrelia får rödsprängda ögon pga av infekterade blodkärl.

Borrelia orsakar skada genom direkt vävnadsskada, inflammation, och toxinproduktion. Borrelia har en förmåga att förändra proteinerna på utsidan för att undgå immunsystemet, och kan även gå in i en intracellulär form. Allt detta gör det mycket svårt för immunsystemet att effektivt bekämpa infektionen. Dessutom producerar borreliabakterierna biofilm som gör det ännu svårare för både immunförsvar och antibiotika att komma åt bakterierna.

Borreliainfektion kan orsaka flera hälsoproblem. Det är känt som en stor imitatör eftersom det kan härma ett stort antal sjukdomar/diagnoser.

Gifter som produceras av Borrelia har en särskild dragning till fettvävnad, nervceller och hjärnan i allmänhet. Dessa gifter och neurotoxiner orsakar stora störningar och skador på cellerna, som påverkar cellernas funktion, frisättning av signalsubstanser, hormonfunktion och enzymaktivitet. Utmattning som exempel, kan förklaras genom att toxiner från borrelia blockerar kalciumkanaler som är involverade i energiprocesser i cellerna.

Co-infektioner
Om en person blir kroniskt sjuk av fästingöverförd smitta brukar det inte enbart vara borrelia som är närvarande. Det finns vanligtvis en mängd olika samtidiga infektioner som kan bidrar till ett kroniskt sjukdomstillstånd.

Dessa infektioner är de vanligaste: Twar, Babesia, Bartonella, Ehrlichia/Anaplasma, Coxiella, Bartonella, Mycoplasma och flera virus; bl a EBV, CMV och Coxackievirus.

Vanligast uppstår metabolistiska problem: KPU (HPU)
Borellia är känt för att orsaka KPU (Kryptopyrrol). Det kallas korrekt för HemoPyrrollactamUria (HPU) men fortfarande känt som KPU (Kryptopyrrol) och har hittats i 80% hos borreliapatienter. KPU/HPU är annars ett vanligt problem hos personer med toxicitet pga tungmetaller, MS, autism och andra neurologiska sjukdomar.

Personer med KPU/HPU förlorar också för mycket zink, mangan och B6 via urinen. Att ersätta dessa näringsämnen kan hjälpa en person med borrelia att svara på behandlingen.

Dr. Klinghardt anser att ca hälften av alla med kroniska sjukdomar är orsakade av borrelia
Beräkningar gör gällande att ca 18 miljoner människor i USA är smittade med borrelia. Av dessa är en stor del symptomfria men bär på sjukdomen. Enligt vissa beräkningar är ca häften av alla kroniska sjukdomar orsakade av borrelia.

Alla som smittas av Borrelia blir inte sjuka. Av de smittade kommer de flesta ha en latent infektion, som inte orsakar någon verklig skada eller symptom. Detta kan vara fallet för många under väldigt många år.

I ett stort antal människor är immunsystemet delvis framgångsrikt, Borrelian är inte utrotad men hålls på en låg nivå. Detta är också känt som en latent infektion.

Varför får vissa människor borrelia och inte andra?
Endast 25-50% av de smittade människorna blir sjuka. Den viktigaste faktorn här är immunförsvaret. Så länge det är starkt och vitalt kommer det att eliminera patogenerna utan hjälp. Typiska infektioner blir bara symptomatiska (märkbara) när en person immunundertrycker av någon anledning.

Följande faktorer kan sänka immunitet och göra en person mer sårbar
Allvarlig fysisk stress, fysisk eller psykisk trauma, psykisk stress, sömnbrist, adrenal trötthet, dålig kost, tungmetallförgiftning, hög exponering för miljögifter, vissa mediciner som är immunosuppressiva, kemoterapi och steroider, hög alkoholkonsumtion och genetiska variationer i immunsystemet.

Modern toxicitet – och dess nyckelroll i Borrelia
Tungmetaller som kvicksilver, kadmium, och bly samt kemikalier och mykotoxiner (mögel, antibiotikarester, svamp etc) minskar immunsystemets effektivitet. Dessa gifter kan orsaka undertryckande av immunaktivitet genom att påverka olika delar av immunsystemet, blockera upptaget eller aktiviteten av viktiga infektionsbekämpande näringsämnen. Toxiner kan också orsaka att immunsystemet aktiveras mot kroppsvävnader, vilket orsakar autoimmun sjukdom.

Tester för Borrelia
De nuvarande medicinska tester för borrelia är extremt opålitliga, med en stor mängd falska negativa resultat, dvs människor som har borrelia men testar som negativt för Borrelia. Det hänger förstås ihop med att Borrelia i huvudsak måste diagnostiseras kliniskt. Tester som Western Blot och ELISA är beroende på om patienten kan producera effektiva antikroppar mot Borrelia, något som ofta bara sker när de har behandlats på ett effektivt sätt och kan bekämpa infektionen. En negativ Western Blot eller ELISA kan inte bevisa frånvaro av infektion. Nyare tester har utvecklats (exempelvis ELISPOT men är ännu inte officiellt godkända som tillförlitliga). Tickplex som delvis finansierats av den finska staten kommer inom kort att komma ut på marknaden. Det är ett test som vi inom FSI hoppas kan bli banbrytande, inte minst då det kommer att testa + 20 vektorburna infektioner.

Medicinsk behandling och utmaningar
Antibiotika är läkarnas val av behandling för borrelia. Det har störst chans att lyckas om det används under de första 3 veckorna efter infektion. Det finns många som har insett att kortvarig antibiotikabehandling inte räcker för att bli av med en borreliainfektion.

Borreliabakterien kan förändras till en rund form som inte har en cellvägg. Denna taktik kan göra det osynligt för immunsystemet, som behöver information av proteiner på utsidan av cellväggen för attack. Borreliabakterien kan också ändra tillbaka till en spiroketformad form med cellvägg – det är en mångsidig varelse.

Ett annat knep är att borreliabakterien kan ändra den genetiska sekvensen vid antibiotikabehandling och orsaka en frisättning av gifter i kroppen. De gifter som produceras kan komma in i hjärnan och orsaka en Herxheimer-reaktion. Med andra ord kan Borrelia gömma sig från antibiotika och släppa en hel rad av gifter som gör att man känner sig mycket sämre.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats