Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Borreliadiagnostik går inte att lita på

Publicerad onsdag 18 apr 2018, 19:18

NYHETERBorrelia är en infektionssjukdom som överförs från fästing. Antalet fästingar har ökat tiofalt på en 20-årsperiod. Antalet borreliafall och även andra fästingöverförda sjukdomar har förstås också ökat på ett betydande sätt. Sjukvården har inte utvecklat förmågan att diagnostisera dessa infektioner utifrån det behov som finns. En stor patientgrupp får idag ingen adekvat hjälp, och riskerar att få felaktiga diagnoser, eller ingen alls. Många får även problem med Försäkringskassan. Är det inte dags att satsa mer pengar på att förbättra diagnostiken avseende borrelia- och andra infektionssjukdomar som fästingar kan överföra?


Borreliadiagnostik kan inte skilja på genomgången från aktuell infektion

I senaste numret av Läkartidningen kan man läsa under Debatt att det förekommer problem med borreliadiagnostik. Även i Malou efter 10 i måndags verkade ett konsensus finnas mellan medicinska företrädare och företrädare för FSI att borreliadiagnostiken inte går att lita på.

Borrelia ska i huvudsak diagnostiseras kliniskt. Inom primärvården finns det tyvärr en övertro på diagnostik inom detta område.

Utgångspunkten som debattörerna i Läkartidningen har är att för många borreliatest tas och att de positiva resultaten i onödan oroar patienter och försvårar för läkare att förklara att de inte är sjuka trots att provet är positivt. Man kan vidare läsa: ”Antikroppsnivåerna kan inte användas för att skilja genomgången från aktuell infektion.” Det är något som FSI framfört som ett stort problem, inte minst när det gäller alla de som blivit kroniskt sjuka efter fästingbett. Serologi kan nämligen inte heller avfärda aktiv borreliainfektion.

Tvärtemot debattörerna bör man istället dra den enda slutsatsen (utifrån problemet med otillräcklig borreliadiagnostik) att vi behöver bättre diagnostiska möjligheter för att avgöra om man har en aktiv infektion av borrelia eller inte.

Att avfärda patienter med närvarande symtom som att de har restsymtom och därmed inte en aktiv infektion, bara för att tiden har gått, och/eller att man tidigare erhållit en 10-14 dagars kur av antibiotika är enbart vågat och chansartat. Det finns inga vetenskapliga belägg för att faktiskt veta att infektionen är borta!

I övrigt är det vanligt att de som blir kroniskt sjuka av fästingbett inte enbart har borrelia utan även en eller flera saminfektioner. De som diagnostiseras i saminfektioner är enbart toppen av ett isberg, vilket även professor Thomas Jaenson nämnde i Malou Efter 10.

Mats Lindström
Ordförande

Bli gärna medlem i Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Vi verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats