Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Bragée har nu ingen kötid för de med remiss (ME/CFS)

Publicerad tisdag 20 nov 2018, 18:26


Överläkare Björn Bragée

Björn Bragée kan nu meddela att de efter extremt arbete eliminerat sina köer. Den som kommer på remiss erbjuds tid omedelbart. Man kan förstås själv behöva ha lite längre tid, för att fylla i enkäter, ordna hjälp o.s.v Därför är fortfarande en del patienter i väntan på besök, men det är då självvalt, inte minst för utomlänspatienterna (utanför Stockholm). Men köerna är nu ett minne blott, han låter meddela att de har kapacitet att uppfylla vårdgarantin under 2019, och det innebär kortare väntetid än 30 dagar! De är nu hela sex läkare knutna till kliniken, vilka delar på fyra tjänster. Totalt är de 18 anställda.

Detta innebär även att de nu får tid och resurser till forskning. Tre ansökningar har lämnats in, och fler är på gång!

Vi följer givetvis denna postiva utveckling på nära håll och återkommer inom kort!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)

Vi verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård
samt numera även ett tryggare sjukförsäkringssystem!


Stöd gärna oss och bli medlem. Det kostar 200 kr per år.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats