Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Dr X läkarlegitimation återkallad

Publicerad torsdag 2 mar 2017, 13:51

NYHETERDen 28 februari 2017 beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att Dr Kenneth Sandströms läkarlegitimation med omedelbar verkan ska återkallas.Specialistläkaren inom allmänmedicin, Kenneth Sandström, drabbades själv av en svårare form av borrelia där långvarig antibiotikabehandling krävdes

Kenneth fördjupade sig därför kring kunskapen om vektorburna infektioner och gick med i det internationella läkarsällskapet International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), en organisation som i huvudsak består av läkare, som antingen själva eller någon i deras närhet har drabbats av borrelia med co-infektioner (lyme disease). Det är infektioner som kan bli persisterande om de inte behandlas i tid, eller om behandlingen är otillräcklig.

ILADS behandlingsrekommendationer har nyligen erkänts i USA och de baseras på omfattande forskning och vetenskapliga artiklar till skillnad mot vad IDSA:s (Infectious Diseases Society of America) behandlingsrekommendationer gör. Kenneth har valt att följa ILADS rekommendationer. Det blev hans misstag, men även mångas räddning.

Kenneth Sandström har hjälpt många när svensk sjukvård i övrigt inte kunnat hjälpa
Bland annat har flera medlemmar I FSI fått hjälp.

Några exempel
- En ridlärare har lämnat rullstolen och kan nu gå 2 km
- En vice VD för ett känt internationellt musikföretag kan nu arbeta full tid efter att ha varit sängbunden
- En medlems dotter kunde inte gå och föräldrarna var tvungna att bära henne. Hon fick tre veckors behandling av sjukvården men det räckte inte. Efter behandling av Kenneth lever flickan ett normalt liv och tillhör nu bland de bästa i skolan när det gäller olika sportaktiviteter.
- En medlem som är sjuksköterska har tack vare Kenneth nu kunnat börja arbeta deltid.

Att återkalla Kenneth Sandströms läkarlegitimation är inte bara ett övergrepp mot honom utan mot alla de patienter som går under behandling hos honom. Många av dessa har inga alternativ. Långtifrån alla har råd att åka utomlands för dyra behandlingar. Vem ska nu ta över? Ingen vågar...

Var med att finansiera överklagan
Vill du vara med och stödja Dr Kenneth Sandströms överklagan, sätt då in en valfri summa pengar på Svenska Borrelia & TBE föreningens konto: PlusGirokonto: 165 18 27-6 och öronmärk pengarna med "DR X ÖVERKLAGAN".

Mer om ILADS

USA först ut, när följer Sverige efter?
Alla som har följt den vetenskapliga och politiska utvecklingen när det gäller borrelia under det senaste decenniet bör ha en grundläggande kännedom om debatten. Å ena sidan, International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), rekommenderar antibiotika vid behov, baserat på den behandlande läkarens kliniska bedömning. Å andra sidan Infectious Diseases Society of America (IDSA), som rekommenderar en kort kur av antibiotikabehandling för Borrelia (oavsett hur svår infektionen är).

Riktlinjerna från IDSA har tagits bort som nationella riktlinjer i USA då de befanns vara föråldrade och inte uppfyller tillräckliga krav. National Guidelines Clearinghouse (NGC) har istället antagit ILADS riktlinjer som nationell rekommendation för behandling av Borrelia.

700 vetenskapliga artiklar som visar att ihållande borrelia och co-infektioner finns
Dr Robert Bransfield har nyligen sammanställt en lista över 700 vetenskapliga artiklar om ihållande borrelia och co-infektioner. Detta är övertygande vetenskapliga och kliniska uppgifter som visar att Borrelia har en uthållighet som beror på att spiroketbakterien kan kringgå både värdens immunrespons och kort kur av antibiotikabehandling för att upprätta kronisk eller persisterande infektion i skyddade vävnadsställen. Den ihållande infektionen leder till muskuloskeletala, neurologiska och hjärtproblem som är kännetecknande för kronisk borrelia.
Läs mer här

Svensk sjukvård går på gamla rekommendationer
Svensk sjukvård utgår från egna behandlingsrekommendationer som är de mest defensiva i västvärlden, även jämfört med IDSA. Behandlingstiden är normalt 10-14 dagar och max 3 veckor, oavsett hur svår eller långdragen infektion patienten har. Lägg dessutom till att kunskapen, viljan eller modet att diagnostisera och behandla persisterande infektion efter behandling enligt dessa mycket restriktiva rekommendationer tycks vara obefintlig.

Går prestige före logik och därmed hälsa?
Det finns idag tillräcklig internationell vetenskap och beprövad erfarenhet som visar att borrelia är en mycket svår sjukdom att bota, när den väl fått fäste i kroppens vävnader, muskulatur och även organ. Många svenska läkare känner till detta, men kan och får inte behandla utifrån best knowledge.

Styrelsen återkommer med mer information.


Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)

Föreningen verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats