Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

En jurist ingår nu i det vetenskapliga rådet

Publicerad fredag 14 jul 2017, 11:28

NYHETERFöreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) har sedan tidigare tre doktorer och en farmaceut i det vetenskapliga rådet. Rådet är i första hand till för styrelsen att agera bollplank i vetenskapliga frågor, och snart även frågor som rör juridiska frågor med tonvikt på humanjuridik och mänskliga rättigheter.

Kerstin Andersson, jurist

FSI verkar för patienternas bästa
I nuvarande verksamhetsplan har föreningen i princip enbart som målsättning att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet verka för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård. Efter att föreningen nu varit igång ett tag har vi även uppmärksammat ett par lika viktiga frågor; möjligheten att få assistans av myndigheter, exempelvis information om assistansersättning, handikappersättning, bilstöd, högriskskydd, arbetshjälpmedel, aktivitetsersättning, sjukersättning, bostadstillägg och tandvård, och inte minst en garantinkomst från det allmänna sjukförsäkringssystemet (Försäkringskassan) vid långvarig sjukdom. Därav kommer motion om detta lämnas in till nästa årsmöte för komplettering av verksamhetsplanen.

Vi har eftersökt en jurist med lämplig bakgrund så att vi på sikt även kan driva dessa frågor. Styrelsen välkomnar därför Kerstin Andersson och vi är mycket glada över att Kerstin nu ansluter sig till vårt vetenskapliga råd!

Observera att hon kommer inte hjälpa medlemmar på individbasis. Hon står enbart till styrelsens förfogande i övergripande frågor, precis som övriga i det vetenskapliga rådet.

Hon heter Kerstin Andersson, är boende i Stockholm men ursprungligen från Västergötland. Hon är utbildad jurist med inriktning på humanjuridik och mänskliga rättigheter och arbetar med assistansfrågor och förvaltningsrätt sedan 4 år tillbaka.

Hon företräder som juridiskt ombud människor med funktionsnedsättningar som är i behov av assistans mot myndigheter (framförallt kommuner och Föräkringskassan) samt i förvaltningsdomstolar. Hon har bland annat kommit i kontakt med personer med ME/CFS och ser deras kamp för att få förståelse för sina besvär och få hjälp från myndigheter.

Kerstin är annars anställd av Humana och har tidigare arbetat på Statliga myndigheter som Hyresnämnden, KFM, SKV, på juridisk rådgivning på Villaägarnas riksförbund samt med funktionsnedsatta inom omsorgen.

Välkommen till FSI Kerstin!


Gå gärna med i föreningen här

Vänligen

Styrelsen
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Föreningen verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats