Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

England inrättar 40 kliniker för långtidssjuka efter coronainfektion

Publicerad fredag 20 nov 2020, 07:00

Englands sjukvårdsmyndighet NHS kommer inom några veckor lansera 40 specialistkliniker för att ta itu med ihållande symtom efter covid-19 för att hjälpa tusentals patienter som lider av viruset månader efter infektionstillfället

Specialistklinikerna, som kommer att öppnas i slutet av november, kommer att samla läkare, sjuksköterskor, terapeuter och annan NHS-personal för att kunna göra fysiska och psykologiska bedömningar av de som har bestående symtom efter covid-19.

Tillståndet, som tros drabba mer än 60 000 personer i Storbritannien, kan orsaka fortsatt trötthet, hjärndimma, andfåddhet och smärta.

NHS har tillhandahållit 10 miljoner pund (ca 114 milj kr) för att finansiera dessa kliniker.

Patienter kommer att kunna få tillgång till dessa specialistkliniker, som kommer att vara utspridda i hela landet, genom remiss från läkare på allmänna vårdinrättningar.

NHS har även lanserat en ny arbetsgrupp, med patientorganisationer, forskare och kliniker, för att producera informations- och stödmaterial för patienter och vårdpersonal, för att därigenom utveckla en bredare förståelse för tillståndet.

NHS:s chef Sir Simon Stevens: ”Långtids-covid har redan en mycket allvarlig inverkan på många människors liv och kan mycket väl fortsätta att påverka hundratusentals."

Studier visar att post-covid19 kan delas in i fyra olika syndrom:
1. Postintensivsyndrom
2. Postviralt trötthetssyndrom
3. Permanent organskada
4. Långvarigt COVID-syndrom

Diagnosen ME är väldigt lik punkt 2. Och med tanke på hur lite svensk sjukvård satsat på ME (endast 2 regionanslutna kliniker i hela Sverige), finns förstås en risk att satsningen på patienter med post-covid19 får lika lite utrymme inom svensk sjukvård. Vi får dock hoppas att så inte blir fallet utan att även Sverige tar upp denna kamp mot dessa svårt funktionsnedsättande sjukdomar.

https://www.england.nhs.uk/2020/11/nhs-launches-40-long-covid-clinics-to-tackle-persistent-symptoms/

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats