Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Enligt svensk forskning är Rickettsia vanligare än man trott

Publicerad torsdag 17 nov 2016, 11:26

NYHETER44% av fästingbitna i Sverige var seropositiva för Rickettsia

Bakom forskningen står Anders Lindblom, smittskyddsläkare, Landstinget Dalarna och forskare vid CKF och Uppsala universitet.

Vektorburna infektioner är ett stort växande hälsoproblem

Fästingen Ixodes ricinus är den vanligaste fästingen som överför smittan Borrelia spp., fästingburet encefalitvirus och de flesta av Rickettsia-infektioner i Europa.

Syftet med studien var bland annat att undersöka förekomsten av rickettsial infektion i de sydöstra delarna av Sverige samt Åland, risken för infektion hos människa och dess korrelation med ett bett av en Rickettsia-infekterad fästing.

218 personer deltog i studien

218 personer som nyligen blivit fästingbitna ombads att svara på en enkät och lämna ett blodprov.

96 st (44,0%) av de 218 deltagarna var seropositiva för IgG-antikroppar mot Rickettsia spp. 40 st (18,3%) av de seropositiva deltagarna hade ökat antal titrar vid uppföljningen (3 månader senare), vilket tyder på genomgången eller pågående infektion.

Vanliga symtom var huvudvärk, muskelvärk, luftvägsbesvär. Patienterna hade symtom som är jämförbara med borrelios (LB).

Vid undersökning av kombinerade infektioner med Anaplasma spp. och Borrelia spp. kunde de konstatera att dessa förekommer. För att säkerställa diagnos behövs även analyser för mikrobiologisk diagnostik.

Co-infektioner kan vara vanligare än man trott

I Studien anger forskarna att co-infektioner kan vara vanligare än vad man tidigare trott. Alla patienter hade normala värden för hemoglobin, vita blodkroppar, trombocyter kroppar, alanin, aspartataminotransferas och laktatdehydrogenas. Även om normala laboratorievärden kan ses i Rickettsiala sjukdomar utesluter det inte en aktuell sjukdom.

Även 472 fästingar undersöktes

472 fästingar i sydöstra Sverige samt Åland undersöktes (Lidköping 98, Jönköping 97, Östergötland 98, Kalmar 82 och Åland 97).

39 (8,3%) var Rickettsia sp. Positiv.

Frågeblanketten som deltagarna fick fylla i

Studien i fulltextStyrelsen
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats