Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Fästingar överför även andra infektioner än Borrelia och TBE

Publicerad torsdag 15 nov 2018, 19:31

En majoritet av de som lider av borrelia har andra infektioner enligt studie
I en nyligen publicerad studie i Scientific Reports upptäcktes att 65% av patienter med misstänkt borreliainfektion även hade andra sjukdomstillstånd, och svarade positivt på flera mikrober. Detta innebär att mikrobiella infektioner hos dessa patienter inte följer "Theory of One Microbe, One-disease". Dessutom har forskarna, Garg et al., funnit en ny borreliabiomarkör, "Borrelia persisterande form", som kan förbättra känsligheten i diagnostiken.

Anmärkningsvärt var även att 72% av de som tidigare fått negativt provsvar genom den så kallade två-tier-metoden (ELISA och Westernblot) som används av Centers for Disease Control and Prevention (CDC), var positiva för "Borrelia persisterande form" och andra mikrober som Babesia, Bartonella och Ehrlichia. Forskarna har därmed visat att persisterande borrelia är vanligt förekommande och att saminfektioner som överförs av fästingar till människor är mycket vanliga.

Det kunde även konstateras att när flera olika mikrober överförs från fästing till människa försvagas immunsystemet, vilket ökar sårbarheten mot andra vanliga mikrober, så kallade oppurtunistiska infektioner, såsom Chlamydia, Mycoplasma, Epstein-Barr-virus och många fler.

Infekterade fästingar är en global utmaning
Dr Leona Gilbert med doktorand och förste författare Kunal Garg, universitetet i Jyväskylä, har visat behovet av att reformera klinisk praxis och hälso- och sjukvårdspolitiken för att bättre kunna diagnostisera fästingburna sjukdomar.

Screening för olika mikrober skulle minska graden av feldiagnostiserade eller odiagnostiserade fall, öka patientens hälsorelaterade livskvalitet och kan i slutändan driva klinisk forskning framåt för att upptäcka behandling för samtliga fästingburna sjukdomar och inte enbart borrelia. Författarna förstår att deras forskningsresultat kan verka kontroversiella. Men menar att det är i bästa intresse för den globala folkhälsan och för att bekämpa den växande epidemin av fästingburna sjukdomar.

Vi hoppas givetvis att nordens expertgrupper tittar närmare på studien.

Länk till studien

Babesia (human) är vanligt i södra Sverige
För övrigt konstaterar nu svenska forskare att babesia är mycket vanligare än man tidigare trott. Tidigare har enbart enstaka fall uppmärksammats i Sverige, och då på Gotland.

Svensson J , Hunfeld KP och Persson KEM vid Lunds universitet har undersökt serum från 283 personer bosatta i Skåne län. Nästan en tredjedel var från patienter med en bekräftad seropositiv reaktion mot Borrelia burgdorferi sl. Alla prover utvärderades för IgG-antikroppar mot Babesia (Ba.) Microti och Ba. divergens genom indirekt fluorescerande antikroppsanalyser. Seropositiva IgG-titrar för åtminstone en av Babesia spp. var signifikant vanligare (p <0,05) hos individer som var seropositiva för Borrelia (16,3%) jämfört med den friska kontrollgruppen (2,5%).

Resultaten tyder på att Babesiainfektion faktiskt kan vara ganska vanligt bland individer som har blivit utsatta för fästingbett. Vidare indikerar resultaten att babesia bör övervägas hos patienter som visar relevanta symtom; speciellt för splenektomiserade personer (de som saknar mjälte) samt individer med försvagat immunförsvar.

Studien utmanar verkligen den tidigare kunskapen inom området och tydliggör bristen på medvetenhet om parasiten i norra Europa, däribland Sverige, där okunskapen är mycket låg. Läs mer

Rickettsia är också vanligt
Om vi sedan lägger till att 44% av fästingbitna i Sverige var seropositiva för Rickettsia så inser nog de flesta att vi verkligen behöver bli bättre på att diagnostisera och även behandla fästingrelaterade sjukdomar. Läs mer


Vänligen
Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Vi verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

Stöd gärna oss i vårt arbete och bli medlem! Det kostar 200 kr per år. Om du betalar nu gäller medlemsavgiften även för 2019.
Klicka här om du vill bli medlem

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats