Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

FSI har intervjuat experter och mailat politiker

Publicerad måndag 6 mar 2023, 16:51

NYHETERDet har pågått många politiska diskussioner om vården avseende ME, postcovid och liknande tillstånd genom åren. Nu är det dags att något bättre bör ske. Det bästa är förstås att lyssna på experterna.

Följande e-postmeddelande skickades idag till samtliga sjukvårdspolitiker i Stockholm, samt alla riksdagsledamöter i socialutskottet:

I juni 2022 gav riksdagen regeringen i uppdrag att utreda hur ett nationellt kompetenscentrum för sjukdomen ME kan inrättas. Det är ett bra beslut. Vården behöver bli bättre för postinfektiösa tillstånd som ME/CFS, Postcovid och "Postborrelia". Vården för dessa patienter är obefintlig i stort sett i hela landet.

Den 21 februari i år beslutade Region Stockholm att avsluta vårdvalet för ME/CFS med tanken att öppna en vård i egen regi.

Bragée kliniker har varit den enda mottagningen i hela landet sedan Stora Sköndal lades ner för ME/CFS. Hos Bragée tar man även hand om många som blivit sjuka efter Covid

FSI har gjort en film på ca 13 min där fem läkare och forskare intervjuats om vad de anser behöver göras. Alla är experter på olika postinfektiösa tillstånd. Dessutom intervjuades en mamma till en svårt sjuk dotter i ME samt en kvinna (fd polis) som själv är drabbad i ME.

Enligt studier kan uppemot 10-15% av de som drabbas av vissa infektioner även drabbas av kvarvarande kroniska besvär. Tyvärr är många inte arbetsföra, och de flesta vittnar om att hjälpen att få inom sjukvården är starkt begränsad.

Denna film visar vad vi skulle kunna göra för dessa drabbade. I korthet kan det sammanfattas med att vi behöver regionala specialistcentrum, gärna med akademisk koppling med forskning och inläggningsmöjlighet samt ett nationellt kunskapscentrum.

Lyssna på läkare, forskare och patienter och hör vad du kan hjälpa till med.

Länk till filmen:
https://youtu.be/lCiAe53A7Ls

Tack

Styrelsen genom
Mats Lindström
Ordförande
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Hemsida: fsi-sverige.se
E-post: kontakta.fsi@gmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats