Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Information om TICKPLEX - testet flera väntar på

Publicerad måndag 6 mar 2017, 14:41

NYHETERDr Leona Gilbert, som ingår i det vetenskapliga rådet (FSI), kommer med rykande färsk information om TICKPLEX. Testet som söker mot flera mikrober samtidigt och ger svar samma dag.Fritt översatt:

TICKPLEX: Ett nytt diagnostiskt testkit för fästingburna patogener
Flera miljoner "Lymepatienter" i 80 länder lider av ihållande fästingburna sjukdomar (persistent tick-borne diseases,TBD). Upptäckten av TICKPLEX, baserat på forskningsresultat, underlättar diagnos av patienter för polymikrobiella förhållanden (flera samtidiga infektioner). Brist på både sensitivitet och antal tester har orsakat ett ökat antal feldiagnoser vilket därför leder till minskad livskvalitet hos patienter. Antalet TBD-fall har stadigt eskalerat under de senaste 30 åren. Enligt många nationella hälsoorganisationer, klimatförändringar och ständigt föränderliga mänskliga beteenden kommer detta att leda till ekologiska förändringar som resulterar i att TBD blir en globalt epidemi. Vi på Tested Commitment (www.tezted.com), Jyväskylä, Finland, har en lösning och det är TICKPLEX www.tickplex.com

TICKPLEX är ett multiplex och multifunktionell diagnostiskt kit som testar för många TBD-patogener och tillåter samtidig screening för flera typer av antikroppar. Testet har blivit grundligt utrustat med state-of-art, efter vetenskaplig kunskap, så att sjukhus, kliniker och patienter kan förlita sig på det helt. TICKPLEX upptäcker tidig, ihållande och sena polymikrobiella och immundysfunktionella tillstånd. För närvarande ska TICKPLEX valideras och processen med patentansökan pågår. Vi hoppas lansera TICKPLEX hos ArminLabs, Augsburg, Tyskland i slutet av mars 2017 och därefter till andra länder senare i år, som Finland, Ryssland, Sverige, USA, osv.

Fördelarna med TICKPLEX innebär ökad tillförlitlighet, snabbt och lätt att använda, samt "point-of -care", som säkerställer helhetsdetektering och resultatet ges inom en dag. TICKPLEX höga känslighet kombinerad med kompromisslös noggrannhet i det långa loppet kommer eventuellt att tillåta utvecklingen av nya vacciner, antibiotika och behandlingsprotokoll för TBD, vilket slutligen leder till ökad patientsäkerhet och en förbättrad livskvalitet.

För närvarande har 1100 humana serumprover testats mot 20 mikrober. Förbluffande svarade över 75% av patienterna på flera mikrober och endast 14% av patienterna svarade på en mikrob.


Den 6 mars 2017


Dr. Leona Gilbert
Jyväskylä universitet
Finland


Ytterligare information på engelska
Do you consider
TICKS (punkki) as one of the most dangerous animals in Finland? Worry not! In 2017, Te?ted Oy will introduce a complete diagnostic test kit for tick-borne diseases. It tests for multiple microbes, disease stages, and patients simultaneously.

Why test for multiple microbes?

A long list of diseases including multiple sclerosis, AIDS and many others have been recognized as polymicrobial diseases, and yet the Germ Theory (one microbe is equal one disease) remains a norm in the diagnostic industry. This shortcoming has caused misdiagnosis, consequently diminishing a patient’s quality of life due to inadequate testing and treatment.

Evidence now confirms that ticks carry multiple pathogens and that human polymicrobial infections are relevant regarding tick-borne diseases. However, the current healthcare system still only tests one microbe at a time. Interestingly, the following microbes are present in Finland with clinical consequence: Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia miyamotoi Anaplasma phagocytophilum, Francisella tularaemia, Tick-borne encephalitis, Rickettsia spp., Bartonella spp., Ehrlichia chaffeensis, Coxiella brunetti, and the Babesia protozon (Berger 2016, Hytonen 2016, Mäkinen et al 2003, Rosso et al 1995, Sormunen et al 2016).

The Innovation:
Tezted Oy is developing a complete tick-borne disease diagnostic test kit. Currently, the kit has been validated with 1100 characterized human sera samples against 20 microbes. We found, an astoundingly, 75% of patients responded to multiple microbes and only 14% of the patients responded to one microbe. This validation has led to the 2 European Patent Office patent applications and trademark. In addition, this will lead to submission of a scientific article.

To healthcare providers
In best interest of the patients, come contribute the change you want to see in upcoming tick-borne disease diagnostic test kits. Because, if you can test, then you can treat! Feel free to contact us.


Sincerely,

Team Te?ted

info@tezted.com

References:

  1. Berger S. Infectious diseases of Finland 2016 Gideon. 2016
  2. Hytönen J. [Did you know this about the diseases spread by ticks?]. Duodecim. 2016;132(13-14):1261-9
  3. Rossow H, Ollgren J, Hytonen J, Rissanen H, Huitu O, Henttonen H, Kuusi M, Vapalahti O. Incidence and seroprevalence of tularaemia in Finland, 1995 to 2013: regional epidemics with cyclic pattern. Euro Surveill. 2015 Aug 20;20(33):21209.
  4. Sormunen J, Penttinen R, Klemola T, Hänninen J, Vuorinen I, Laaksonen M, Sääksjärvi IE, Ruohomäki K, Vesterinen EJ4,5. Tick-borne bacterial pathogens in southwestern Finland. Parasit Vectors. 2016 Mar 22;9:168.
  5. Mäkinen J, Vuorinen I, Oksi J, Peltomaa M, He Q, Marjamäki M, Viljanen MK. Prevalence of granulocytic Ehrlichia and Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus tickscollected from Southwestern Finland and from Vormsi Island in Estonia. APMIS. 2003 Feb;111(2):355-62.

Other important articles of interest

  1. Berghoff W. Chronic Lyme Disease and Co-infections: Differential Diagnosis. The Open Neurology Journal. 2012;6:158-178. doi:10.2174/1874205X01206010158.
  2. John N. Aucott, Posttreatment Lyme Disease Syndrome, Infectious Disease Clinics of North America, 2015;29, 2, 309-323, ISSN 0891-5520.
  3. Meriläinen L, Herranen A, Schwarzbach A, Gilbert L. Morphological and biochemical features of Borrelia burgdorferi pleomorphic forms. Lan R, ed. Microbiology. 2015;161(Pt 3):516-527.
  4. Meriläinen L, Brander H, Herranen A, Schwarzbach A, Gilbert L, Pleomorphic forms of Borrelia burgdorferi induce distinct immune responses, Microbes and Infection,18 (7–8), 2016, 484-495, 1286-4579.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats