Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Japansk studie visar på biomedicinska avvikelser hos ME-patienter

Publicerad lördag 15 okt 2016, 18:06

Ett diagnostiskt test kan utvecklas baserat på förhållandena av metaboliter i plasma
Yamano, E. et al har undersökt plasma och jämfört 67 ME-patienter (Fukuda-kriterier) med 66 matchande friska kontrollpersoner.

Genomsnittsåldern på patienterna var ca 38 år och svårighetsgrad av allmäntillstånd utvärderades med hjälp av en beskrivande skala som sträcker sig från 0 (bäst performance status) till 9 (sämst performance status) där medelvärdet var 5.57.

Metod
En metabolisk analys genomfördes av plasma från ME-patienter och friska kontrollpersoner med hjälp av CE-MS, som är en mycket känslig metod för påvisande av metaboliter.

Resultat
Forskarna fann en minskning av energimetabolism (TCA), dvs citronsyracykeln (mitokondriernas produktion av ATP) och avvikelser i ureacykeln.

Avvikelser av organsyror hos ME-patienter jämfört med friska

1. Citronsyracykeln (TCA)
ME-patienter hade signifikant högre värden av pyruvat och signifikant lägre värden av citrat samt isocitrat.

2. Ureacykeln
ME-patienter hade signifikant högre värden av ornitin och signifikant lägre värden av urea samt citrullin

Inga avvikelser mellan grupperna
Ingen signifikant skillnad observerades avseende:
Glukos
Glutamat eller glutamin
BCAA inklusive valin, leucin och isoleucin

Framtida diagnostik?
Ett test skulle enligt forskarna kunna utvecklas utifrån förhållandena
pyruvat/isocitrat respektive ornitin/citrullin, då båda förhållandena (resultatet/kvoten när man dividerar värdena med varandra) är betydligt större hos ME-patienter än friska kontrollpersoner.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats