Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Långvarig antiviral behandling mot post-covid är mycket logiskt

Publicerad söndag 1 nov 2020, 19:51

NYHETERUnder många år har forskning pågått avseende ME-sjuka, i synnerhet de som insjuknat efter en viral infektion. Postinfektiösa kroniska tillstånd är tyvärr relativt vanligt. Det har visat sig i flera studier att långvarig antiviral behandling oftast har god effekt. Tyvärr har alla dessa studier inte följts upp i en större studie, det vill säga en studie som kan leda till att behandlingen anses vara evidensbaserad mot ME, och nu kanske även post-covid. Det kanske är dags?

Herpesvirus lider de flesta människor av, och det kan ställa till det vid en allvarlig belastning av annat
Antingen har man virus och är sjuk, eller så har man inte virus och är frisk. Men det är faktiskt inte så enkelt. Det finns massor av olika virus. Men just i detta fall ska vi fokusera på de åtta olika herpesvirus som finns. Många tror att det enbart finns ett herpesvirus, dvs det som sätter sig runt munnen på ca 70% av alla då och då, kanske just då man minst vill ha detta mycket synliga sår. För att alla ska förstå varför det sker så måste vi ge lite grundläggande information, utan att fördjupa oss allt för mycket,.

En kraftfull majortiet av alla människor har en gång i tiden drabbats av ett herpesvirus. Det handlar inte enbart om ett virus som ger utslag på munnen, utan ytterligare 7 herpesvirus - Just dessa virus ligger kvar latent i dina celler, och vid stress, eller andra infektionssjukdomar så kan just dessa virus reaktiveras, dvs bli aktiverade igen. Just det viruset som orsakar munsår är enbart ett av alla. Många av dessa herpesvirus, kanske alla, kan även orsaka en infektion i hjärnan - om man har riktigt otur. Och otur har alltid en viss andel av alla människor. Det är inget konstigt med det.

Det kanske viktigaste av dessa herpesvirus kan vara Epstein-Barr-virus (EBV), men forskare har även identifierat två andra herpesvirus som särskilda problem hos patientgruppen, nämligen cytomegalovirus (CMV) och human herpesvirus 6 (HHV-6). De kan även omfatta post-covidpatienter.

Här nedan följer ett axplock av studier där postinfektiösa ME-sjuka har blivit bättre av antiviral behandling

Martin Lerner är den forskare som kanske först intresserade sig för detta. Han tittade på 106 fall av ME och fann EBV ensamt endast i 28% av dessa fall. I ytterligare 53% av fallen fanns det EBV kombinerat med CMV eller HHV-6, vilket innebär att EBV var involverat i totalt 81% av patienterna med ME.
Källa

Martin Lerner har även behandlat 142 ME-patienter med förhöjda antikroppar (IgG) mot HHV-6, EBV eller CMV med antivirala läkemedel. Han fann att 75% förbättrades avsevärt och fortsatte att förbättras vid uppföljning 2-3 år senare.
Källa

Doseringen är kraftig
Lerner ordinerar valaciklovir (Valtrex) med en dosering på 1000 mg var sjätte timme (dvs. 4 gram per dag) under ganska lång tid.

Lerner har fått efterföljare som mer eller mindre replikerat hans forskning
Infektionsspecialist Jose Montoya, MD, från Stanford University har publicerat en öppen studie av 61 ME-patienter med förhöjda virala antikroppstitrar (IgG) som behandlades med långsiktig antiviral terapi (Watt 2012). Av 61 patienter som behandlades med valganciklovir (Valcyte) upplevde 81% en signifikant förbättring av kognitiv funktion.

Antikroppstitrar ansågs förhöjd om patienterna hade HHV-6 IgG > 1: 320, EBV EA > 1: 160 och EBV VCA > 1: 640 (Quest / Focus Diagnostics). Dr Montoyas studie fann också att patienter med förlängd behandling (6 månader eller mer) var mer benägna att svara bättre på behandlingen.

Valaciklovir (Valtrex)
Psykiatrikern Theodore Henderson har med den antivirala medicinen valaciklovir behandlat 30 barn med ME (jml Fukuda). 85% blev bättre efter 3 månader och 92% efter 5 månader.
Källa

52% av ME-patienter med Epstein Barrvirus och/eller HHV-6 blev bättre efter behandling med läkemedlet valganciklovir.
Källa

30 st ME-patienter blev bättre av valganciklovir
Patienterna hade förhöjda IgG-antikroppar mot HHV-6 och Epstein Barrvirus och behandlades med läkemedlet valganciklovir i en dubbelblind, placebokontrollerad
studie under 6 månader. Den mentala tröttheten minskade och den kognitivia förmågan förbättrades.
Källa

Valaciklovir kan fungera mot EBV
I en mindre studie 2002 provade man ett antiviralt läkemedel, valacyclovir, som hade verkan mot Epstein Barrvirus på 19 st CFS-patienter. 16 st blev bättre efter 6 månaders behandling.
Källa

Dr Dantini menar att ca 75% av alla med ME och fibromyalgi har en aktiv herpesinfektion
Dantini led själv av ME och behandlade sig med antivirala läkemedel och blev frisk efter 6 månader. Han har behandlat ME- och Fibromyalgipatienter med stor framgång. 75% av dem blir friska. Behandlingstiden har varierat mellan 6-17 veckor. På en hälsoskala (1-10) hade patienterna före behandling i snitt 1.92 och efter behandling 7.64. Han använder oftast Famvir eller Valtrex (valaciklovir). Han undviker (valganciklovir) pga av biverkningarna. Förutom antiviral behandling måste patienterna även lägga om kosten då födoöverkänslighet och allergier är vanligt hos dessa.

Precis som Montoya och Lerner är Dantini av uppfattningen att IgG inte enbart är ett mått på att det finns antikroppar mot en utläkt infektion. Han gör bedömningen att det är en pågående infektion om antalet titrar av IgG överstiger normalvärde med 4 ggr.
Källa

Famvir i kombination med Celebrex fungerade bra i en fas II-studie mot fibromyalgi
Dr. William Pridgen märkte att de som fick kombinationen av ett antiviralt läkemedel Famvir och det antiinflammatoriska läkemedlet Celebrex förbättrades dramatiskt över tid. De rapporterade inte bara en minskning i deras gastrointestinala problem, de fick även mindre smärta, trötthet, huvudvärk och andra symptom som vanligen förknippas med fibromyalgi. Efter en lyckad fas II-studie 2014 kommer en fas III-studie genomföras nästa år med ett kombinationsläkemedel IMC-1, som sannolikt innehåller Famvir och Celebrex eller motsvarande. Hane antog dock att Herpes-simplexvirus typ 1 (HSV1) , som vanligen förknippas med munsår kan vara boven i fibromyalgi. De flesta människor kan tvinga viruset att gå in i dvala, men inte alla. Pridgen tror att viruset förblir aktivt i mag-tarmkanalen och möjligen i bihålorna och bäckenregionen.
Källa

Kogelnik m.fl. (2006) använde valganciklovir hos patienter med förhöjda antikroppstitrar (IgG) mot humant herpesvirus-6 (HHV-6) och Epstein-Barrvirus (EBV). Tolv patienter med långvariga symptom på dysfunktion i centrala nervsystemet (CNS) befanns ha mycket förhöjda antikroppstitrar (IgG) mot humant herpesvirus-6 (HHV-6) och Epstein-Barr-virus (EBV). Alla patienter hade följande neurokognitiva symtom: nedsatt kognitiv funktion, sömnstörningar, dåligt korttidsminne och trötthet.
Forskarna försökte avgöra om förhöjda antikroppar (IgG) mot EBV och HHV-6 indikerade kronisk viral aktivering hos patienter med CNS-dysfunktion och om deras symtom kunde förbättras genom att undertrycka viral aktivitet med valganciklovir.

12 patienter som varit sjuka i mer än ett år (median 3 år, intervall 1-8 år) behandlades med 6 månaders valganciklovir i en öppen studie. 9 av 12 (75%) av patienterna blev signifikant bättre och kunde återgå till arbetslivet och även återuppta fritidsaktivitet på heltid. EBV IgG-titer sjönk från 1:2560 till 1:640 och HHV-6 IgG titer föll från 1:1280 till 1:320. Inga allvarliga biverkningar observerades bland de 12 patienterna. Denna studie tyder på att alltför höga IgG-värden är ett likhetstecken med en aktiv infektion trots avsaknad av IgM som normalt påvisar aktiv infektion.
Källa

Valaciklovir kan vara bra i kombination med valganciklovir vid EBV + andra DNA-virus
Lerner menar att det finns goda möjligheter att behandla ME/CFS. I de fall EBV uppträder som självständigt virus anser han att den antivirala medicinen valacyclovir är effektiv. Om det finns samtidig infektion med CMV eller HHV-6 är valaciklovir i kombination med valganciklovir att föredra.
Källa

Vem tar stafettpinnen? Något måste ju göras!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats