Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Mer behöver göras för de som har symptom (covid-19)

Publicerad onsdag 15 apr 2020, 20:46

NYHETERFör att förhindra onödiga dödsfall måste svensk sjukvård ta till sig de internationella rapporter som nu finns, även om inte tillräcklig evidens finns. Det kan finnas en möjlighet att förebygga att fler behöver intensivvård, vilket vi i vår artikel kallar för "fas 2". Att inte göra detta tror vi kommer att kosta onödigt många liv!

Sjukvården står nu för en prövning som vi inte har sett på flera generationer
Vi förstår att sjukvården har ett hårt tryck just nu. Det är många som är akut sjuka i covid-19. Men vi önskar att de som ännu inte har fått syrebrist kan få bättre råd, och behandling, än att vänta till dess att de får syrebrist innan de kontaktar akutvård. Det är i princip de råd som nu ges.

Det finns trots allt en hel del kunskap om hur detta sjukdomstillstånd utvecklas. Italienska läkare har rätt noggrant beskrivit sjukdomsförloppet hos de som tyvärr avlider. De drabbas av en "cytokinstorm" och därefter sepsis och organsvikt. De menar att de som ingår i riskgruppen är de som lider av sjukdomar som har förhöjda värden av interleukin 6, som i sig direkt påverkar värdet av snabbsänka (CRP). Där ingår bland annat de som lider av hjärt-/kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, diabetes, vissa cancersjukdomar, men även de som lider av kraftig övervikt.

Vi har sett att viss forskning visar på att de röda blodkropparna angrips. Kan behandling mot anemi vara tänkbart? Vi har även förstått att IL-6-hämmare kan minska risken för att dö.Kan det vara värt att prova?
Kan det inte var lämpligt att dessa personer får bättre råd än att avvakta med att kontakta sjukvård till dess att de lider av syrebrist? Kan de inte göra något själva för att inte hamna i "fas 2"? Den fasen verkar gå väldigt fort. Därav tror vi att det är viktigt att de som ännu inte hamnat i denna fas får bättre råd, och om möjligt behandling.

Vi vet inte vilka råd som bör ges, men det bör kanske finnas en bättre information om hur vi kan förebygga att fler hamnar i det läget att de behöver intensivvård?

I övrigt finns det mycket information om att olika zinkföreningar kan motverka virusreplikering. Finns det verkligen inga bättre råd att ge till de som ännu inte har hunnit hamna i fas2? Ska vi behöva se så många människor dö för att det ännu inte finns någon evidensbaserad behandling? Räcker det inte med den information vi fått hittills för att ändå försöka förebygga allt för många dödsfall?

Vi känner till att de som är över 80 år inte har någon större chans att klara sig i en respirator i kanske en vecka eller mer. Likaså är det svårt för även de som är yngre och tillhör riskgrupperna.

Vi hoppas att alla som misstänker att de lider av coronavirus faktiskt får bättre råd och behandling, än att avvakta till att behöva hoppas på att bli bättre eller riskera intensivvårdsbehandling. Det känns för oss fel!

Styrelsen
Vi verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård, samt ett tryggare sjukförsäkringssystem
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats