Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Möte med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

Publicerad onsdag 30 aug 2023, 19:58

Idag hade representanter från RME, Svenska Covidföreningen och FSI möte med HSF i region Stockholm med anledning av den fortsatta ME-vården i region Stockholms regi.

De arbetar på att få till en ME-mottagning som kan överta de patienter som är inskrivna hos Bragée ME-center den 15 december, och ambitionsnivån verkar vara hög. Även att ta emot nya remisser. Det är dock ett stort projekt, och det kan ta tid.

De har inte ännu fått ett avslut avseende avtal med vårdgivare.

Först när en ansvarig vårdgivare fått avtalet kan vi inleda diskussioner med vårdgivaren om hur vården på bästa sätt bör drivas.

Patientföreningarna var överens om att det är oerhört viktigt att samla in den kliniska erfarenhet som finns avseende behandling av både ME- och postcovidpatienter, framförallt med anledning av att det inte finns någon evidensbaserad behandling på helgruppsnivå. För vi alla vet att det finns behandlingar som åtminstone fungerar symptomlindrande på undergrupper.

Vi återkommer med mer information när vi vet mer. Vi arbetar aktivt i frågan.

Därutöver försöker vi även påverka nationellt avseende Socialstyrelsens och SBU:s uppdrag. Mer information om även det kommer, så fort vi har någon.

Med vänlig hälsning

Mats Lindström

Ordförande

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats