Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Ny medlem i FSI:s Vetenskapliga råd

Publicerad fredag 4 okt 2019, 20:09

NYHETERFSI startade sin verksamhet 2016. Föreningen har fokus på dels svårdiagnostiserade infektionssjukdomar och dels andra tillstånd som kan resultera i liknande symtombild. Vi inom FSI är långt ifrån nöjda när det gäller sjukvårdens förmåga att diagnostisera och behandla olika sjukdomstillstånd som har överlappande symtom. Vi är också bekymrade över Försäkringskassans förmåga att hantera just denna patientgrupp. FSI verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård samt ett tryggare sjukförsäkringssystem. FSI genomför nu vissa förändringar när det gäller medlemmar i vårt Vetenskapliga råd. Vi är väldigt glada över att kunna presentera en ny medlem. Det vetenskapliga rådet utgör dock enbart stöd till styrelsen, och inte till enskilda medlemmar. Välkommen Jonas! Du får presentera dig själv.


Dr Jonas Axelsson (Foto: Mats Lindström)

Jag heter Jonas Axelsson och har en bred bakgrund inom internmedicinen (är specialist i internmedicin, njurmedicin, klinisk immunologi och transfusionsmedicin). I grunden upplever jag mig som en medicinsk detektiv, där varje sjuk människa utgör ett spännande fall att ta sig an. Tyvärr får jag inte utlopp för min utforskarglädje på mitt dagjobb som Medicinskt ansvarig på Centrum för aferes och stamcellshantering på Karolinska Universitetssjukhuset, utan jag tillfredsställer den genom att dels forska, dels arbeta helt privat (med godkännande ifrån min arbetsgivare, Region Stockholm).

Jag är docent vid Karolinska institutet och har publicerat massor av vetenskapliga arbeten, men upplever att det idag är alldeles för mycket fokus på antal publikationer och citeringar - s.k. bibliometri - inom forskningen. Däremot ger min forskning mig möjlighet att utforska nya orsakssamband och att underhålla ett brett kontaktnät inom ME/CFS och POTS (som jag tror har samma grundorsak).

Just nu arbetar jag utifrån teorin att ME beror på en medfödd benägenhet i kombination med en virusinfektion av nervceller i det centrala nervsystemet.

Med vänlig hälsning,
Jonas

Ni kan se Jonas föreläsa om ME efter 11 min och 20 sekunder här. Det är från Bragees konferens under våren 2019.

Vänligen Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats