Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Om coronavirus

Publicerad tisdag 24 mar 2020, 19:01

Vi vill uppmana politiker och myndigheter till att vidta följande åtgärder med anledning av coronavirus:

Slopa vägtullavgift och kommunala parkeringsavgifter omedelbart! Verka för att kollektivtrafiken går som vanligt. Det kommer att rädda liv!

Det som nu pågår med trängsel i exempelvis Stockholmstrafiken är oförsvarbart!

För övrigt vore det bra att alla får en skyddsmask hemskickad. Den bör rekommenderas att användas när man befinner sig i kollektivtrafik.

Vi vet inte vart detta virus är på väg. Läget är synnerligen allvarligt i Italien, Spanien och USA och flera andra länder. Vi kan hamna i en liknande situation inom kort. Vi har inte förmågan att ta hand om flera hundra, eller tusentals som behöver akutsjukvård. De enda som klarar av det är Tyskland. De har betydligt fler IVA-platser än Sverige, och de har betydligt större förståelse och kunskap om infektionssjukdomar än vad Sverige har.

Visst, det är inte rätt att diskutera just detta nu, men mycket mer behöver göras nu. Det är självklart att folk inte ska behöva trängas i kollektivtrafiken. Bara i Stockholm kan det kosta uppåt 500 kr för en person att köra bil tilll och från jobbet idag. Det kan rädda liv att människor nu kör egen bil till jobbet.

Våra politiker bör omgående uppmana att alla som kan ta egen bil till jobbet bör göra så för att minska smittspridningen under dessa extraordinära omständigheter

Slopa alla avgifter nu!

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats