Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Presentation av Det Vetenskapliga Rådet / The Scientific Council (nr 4 av 4)

Publicerad onsdag 7 dec 2016, 21:45

NYHETERFSI har inrättat ett Vetenskapligt råd då ambitionen är att driva föreningsarbetet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har förstått att det är den enda framkomliga väg för att kunna påverka och förändra. Vi kommer att presentera en rådsmedlem i taget, dag för dag (torsdag - söndag). Det vill säga totalt fyra stycken.

steven-bild-po-tv
Dr. Steven Phillips intervjuas av nyhetskanalen Fox5

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar har nu 5 rådsmedlemmar
Här presenteras den femte medlemmen och det är inte mindre än Dr. Steven Phillips.

FSI verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård.
Gå med i föreningen här

Övriga rådsmedlemmar: Dr. Leona Gilbert, Dr. Pol De Saedeleer och Dr. Armin Schwarzbach

Presentation av Dr. Steven Phillips
Dr. Steven Phillips är en Yale-utbildad läkare som specialiserat sig på diagnos och behandling av borrelia och andra vektorburna infektioner. Han har genomfört omfattande forskning inom mikrobiologi och immunologi av Borrelia burgdorferi. Han är väl publicerad i den medicinska litteraturen inom temat borrelia och har behandlat patienter från praktiskt taget varje stat i USA samt över 20 andra länder. Förutom hans läkarpraktik och forskning är han en erkänd borreliaexpert för delstaterna Connecticut, New York, Rhode Island och Vermont. Han har föreläst vid ett flertal medicinska konferenser. Dr. Steven Phillips är tidigare ordförande för The International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), och är en återkommande expert för olika tv-program. Han var också en av de läkare som ombads att lämna expertutlåtande vid Infectious Diseases Society of America Hearing, Washington DC, 2009. Hans skriftliga vittnesmål består av 81 sidor med 226 medicinska referenser och förblir hittills en av de mest omfattande översyner på temat kronisk borrelia. Han är för närvarande involverad i en innovativ och omfattande forskning i ett försök att få till stånd en mer definitiv och förhoppningsvis botande behandling av kronisk borrelia och bartonella.

Presentation in English
Steven Phillips, M.D is a Yale-trained physician specializing in the diagnosis and treatment of Lyme disease and other zoonotic co-infections. During his medical residency at Yale, he performed research in the microbiology and immunology of B. burgdorferi, the Lyme disease bacteria. He is now well published in the medical literature on the topic of Lyme disease and has treated patients from virtually every state in the US as well as from over 20 countries. In practice since 1996, in addition to his patient care and research activities, he has served as a recognized Lyme disease expert for the states of Connecticut, New York, Rhode Island, and Vermont by donating his time to provide testimony during their respective public hearings at the specific invitation of each state. He has provided teaching lectures at numerous continuing medical education approved medical conferences for various medical societies and hospitals, is a past-president of The International Lyme and Associated Diseases Society, and as a recurring guest expert for various television programs, has been a longstanding public face of the Lyme disease epidemic. He is also one of a handful of physicians from the United States invited to provide expert testimony at the Infectious Diseases Society of America Hearing in Washington, DC in 2009. His written testimony for that hearing is 81 pages long with 226 medical references, and remains to date, one of the most comprehensive reviews on the topic of chronic Lyme disease. He is currently involved in an innovative scope of research in an effort to bring about a more definitive, and hopefully curative, treatment for chronic Lyme and bartonellosis.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats