Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Pressmeddelande - Borrelia är underdiagnostiserat i Sverige

Publicerad tisdag 15 nov 2016, 22:38

NYHETERBara en av cirka 100 patienter har rekommenderats antibiotikabehandling efter utredning på infektionsklinikens specialistmottagning på Akademiska sjukhuset (CVI). Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar anser att dessa uppgifter är helt orimliga.

Läs om uttalandet från CVI här

Fakta

1, Att diagnostisera borrelia görs främst kliniskt (titta, känna och fråga) med viss vägledning av laboratorieresultat.
2. Laboratorieresultat är tyvärr inte tillförlitliga. PCR fungerar enbart vid borreliaartrit, och serologi genom ELISA är en mycket osäker metod.
3. Den kliniska bedömningen kan oftast läkare enbart genomföra om hudrodnad (erythema migrans) uppträder. Hur ska läkare kunna bedöma i övriga fall, när hudrodnad inte uppträder (ca 30% av fallen)?
Läs mer
Läs även detta

Ytterligare komplikationer som försvårar
Ny forskning, som svenska läkare normalt inte känner till (vad föreningen erfar), har visat att borrelia undkommer immunförsvaret och även antibiotika på flera olika sätt:

1. Genom biofilm som bakterierna gömmer sig bakom

2. Förekomst av flera olika strukturella former (pleomorfism)

3. Borreliabakteriens ytantigen kan växla

Kontakta styrelsen@fsi-sverige.se för ytterligare information

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats