Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Regeringen planerar för Nationellt Kunskapscentrum

Publicerad torsdag 20 apr 2023, 12:42

Socialministern och sjukvårdsministern hade idag en presskonferens med anledning av postcovid och andra postinfektiösa tillstånd
Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson hade idag en presskonferens om ett regeringsuppdrag som ska stärka och sprida kunskapen om diagnostik, vård och rehabilitering av personer som drabbats av postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. Se Presskonferensen här

Enligt presskonferensen ger regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett kunskapsstöd avseende postcovid och andra postinfektiösa tillstånd, samt undersöka förutsättningarna att starta ett Nationellt Kunskapscentrum för dessa sjukdomstillstånd. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får även uppdraget att genomföra en kunskapssammanställning för postcovid och postinfektiösa tillstånd.

”Andra postinfektiösa tillstånd” gick de inte närmare in på. Men vi vet att många med ME/CFS insjuknat efter olika infektioner liksom många som blivit bitna av fästingar. Flera med postcovid får nu diagnosen ME/CFS. Vi hoppas därför att även dessa patientgrupper, utöver postcovid, kan omhändertas på ett bättre sätt.

Från presskonferensen nämnde sjukvårdsministern bland annat att multiprofessionella insatser behövs. För att ge dessa en helhetsbedömning krävs en samlad kompetens nationellt. - Vi måste samla kunskapsläget nationellt för att kunna förbättra diagnos, behandling och rehabilitering. Arbetet med detta kommer att pågå under ca ett år. Samverkan, bland annat med patientföreträdare, är då mycket viktigt enligt sjukvårdsministern.

Vi inom Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) har gjort en film för att tydliggöra att ett av våra önskemål just är ett Nationellt Kunskapscentrum för alla postinfektiösa tillstånd. Så det är bra att politikerna nu är på rätt väg. Tack!

Se filmen om Intervuer för bättre vård

Media, politiker och tjänstemän får gärna maila styrelsen@fsi-sverige.se för ytterligare kontakt med oss då vi gärna vill samverka i dessa frågor.


Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Vi verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård och ett tryggare sjukförsäkringssystem

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats