Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Sammanfattning om Dr X och återkallelsen av hans läkarlegitimation

Publicerad torsdag 16 mar 2017, 21:47

NYHETEREn mycket populär läkare har blivit av med sin läkarlegitimation på grund av att Ansvarsnämnden (HSAN) på felaktiga grunder fattat beslut. Underlaget baseras på uppgifter från så kallade externa experter, där i vart fall en av dem visat att han inte är intresserad av att omvärldsbevaka. Rena lögner om ILADS finns med som grund för beslutet.

Den 28 februari 2017 beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att Dr Kenneth Sandströms läkarlegitimation med omedelbar verkan ska återkallas
Kenneth Sandström har hjälpt många när svensk sjukvård i övrigt inte kunnat hjälpa. Riktlinjerna från IDSA har tagits bort som nationella riktlinjer i USA, då de befanns vara föråldrade och inte uppfyller tillräckliga krav. National Guidelines Clearinghouse (NGC) har istället antagit ILADS riktlinjer som nationell rekommendation för behandling av Borrelia. Trots detta finns det angivet i Ansvarsnämndens beslut att ILADS är en högljudd intresseorganisation som har tveksamma metoder. Det är en av de anlitade experterna som lämnat dessa felaktiga uppgifter. Mycket märkligt om det överhuvudtaget är lagligt att uttala sig på detta vis som en anlitad expert.

Svensk sjukvård utgår från egna behandlingsrekommendationer som är de mest defensiva i västvärlden, även jämfört med IDSA
Behandlingstiden är normalt 10-14 dagar och max 3 veckor, oavsett hur svår eller långdragen infektion patienten har. Lägg dessutom till att kunskapen, viljan eller modet att diagnostisera och behandla persisterande eller kroniska infektioner efter behandling enligt dessa mycket restriktiva rekommendationer, tycks vara obefintlig i Sverige. Risken att bli föremål för granskning av IVO är då uppenbar.

Dr. Steven Phillips, tidigare ordförande för ILADS, har givit Kenneth Sandström stöd för sin behandling, och även författat ett särskilt dokument för att bemöta Ansvarsnämndens nedlåtande formulering om ILADS, som är helt felaktig. FSI har valt att inte publicera just den delen då advokaten istället får använda det i sin överklagan till förvaltningsrätten.

Den bloggande barnläkaren Mats Reimer har skrivit nedlåtande om patientgruppen och flera föreningar. Han menar att FSI är en av tre föreningar som konkurrerar om patienter med "pseudoborrelia". Det är mycket anmärkningsvärt att en läkare kan tillåtas skriva så om en patientgrupp och patientföreningar, dessutom väldigt omoget. Det är Dagens Medicin som upplåter den bloggande läkarens utrymme för sina högst personliga uppfattningar.

Patientberättelser
Anita Andersson berättar om att hon fick hjälp av Dr Kenneth Sandström

Monica berättar om att hon fick hjälp av Dr Kenneth Sandström

Hans-Olof Börjesson som feldiagnostiserades i MS berättar att han fick hjälp av Dr Kenneth Sandström

Susanne Lundström, en av de få som rekommenderades antibiotikabehandling av CVI. Rekommendationen var dock felaktig och gavs alldeles för sent. Hon fick dock hjälp av dr Kenneth Sandström.


På 5 minuter får ni här rätt bra insyn i ordföranden och hans frus kamp mot påstådd "pseudoborrelia" med hjälp av Dr Kenneth Sandström

FSI återkommer med fler patientberättelser i morgon. Tag gärna del av alla nyheter här.


Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar
www.fsi-sverige.se
styrelsen@fsi-sverige.se

Föreningen verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats