Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Svensk studie med tänkbar hypotes till varför fler kvinnor än män drabbas av autoimmuna sjukdomar

Publicerad lördag 30 jun 2018, 08:54

NYHETER"– Det är jätteviktigt att förstå vad som ligger bakom att de här sjukdomarna är så mycket vanligare bland kvinnor. På så sätt kan man på sikt behandla sjukdomarna på ett bättre sätt, säger Åsa Tivesten, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin, överläkare och en av författarna till studien."

Studie visar att testosteronbrist kan öka risk för autoimmuna sjukdomar
Att könshormonerna testosteron och östrogen kan vara nyckelspelare i en del autoimmuna sjukdomar har man haft som tes länge med anledning av att fler kvinnor än män drabbas av autoimmuna sjukdomar. Men att testosteron minskar B-cellsproduktion genom att trycka ned proteinet BAFF var något helt nytt och mycket intressant. Det torde innebära att testosteronhöjande preparat och BAFF-hämmare, som nämns i studien, skulle kunna vara potentiella läkemedel mot vissa autoimmuna sjukdomar, i de fall B-cellerna angriper den egna kroppsvävnaden/organen.

Att sedan gå ett steg längre, att ha hypotesen att exempelvis ME och/eller fibromyalgi skulle bestå av just en sådan autoimmun sjukdom beroende på testosteronbrist är mycket intressant.

Läs nyhetsartikeln på svenska

Läs originalstudien på engelska i fulltext

Fakta

  • Kroppens immunsystem skapar antikroppar för att skydda kroppen mot mikroorganismer som bakterier och virus.
  • Autoimmuna sjukdomar uppstår på grund av att immunsystemet skapar antikroppar som angriper kroppens egen vävnad.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats