Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Textad intervju med professorer om ME/CFS

Publicerad måndag 5 jun 2017, 22:30

NYHETERInvest in ME Research har anordnat konferenser i 12 år. En höjdpunkt där världens ME-forskare samlas under några dagar och delar med sig av sina studier och teorier. I detta inlägg har vi lagt ut en textad version av intervjun med professorerna Jonas och Jonas efter årets konferens. Jonas Blomberg är professor emeritus i klinisk virologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi, Uppsala universitet. Jonas Bergquist är professor i analytisk kemi och neurokemi vid Institutionen för kemi – BMC, Uppsala universitet.

Klicka här för att se intervjun

Lindström:
Vi har nu besökt en internationell konferens om ME/CFS i London, och här framför mig har jag två professorer som har deltagit, Ni kanske kan börja med att presentera er.

Blomberg:
Jag heter Jonas Blomberg, är professor emeritus i klinisk virologi i Uppsala. Jag har intresserat mig för den här sjukdomen som en tänkbar virussjukdom. Vi letar efter tecken till det. Och nu har vi varit på det här mötet för att försöka ta reda på det senaste när det gäller framförallt de nya fynden om energiomsättning hos ME-patienter, och det är väldigt glädjande att så mycket händer!

Bergquist:
Och jag heter Jonas Bergquist, jag är professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet. Jag fokuserar framförallt på markörer som har med centrala nervsystemet och hjärnans inblandning I den här sjukdomen. Kan man sammanfatta det här mötet så kan man väl säga, att det man förstår är som man även vid tidigare möten sett, att det är väldigt multifaktoriellt, så det är många saker som är inblandade och man ser förändringar på många olika system. Som Jonas precis sade, det som har kommit fram vid det här mötet, tycker jag det speciellt har varit en mer fokuserad insikt i att energiförbrukning och energiförsörjningar är förstörd eller störd i viss del av sjukdomen, men samtidigt så har vi fortfarande de här inflammations- och infektionsteorierna som fortfarande finns och kommer tillbaka hela tiden. Och det visar kanske på ett reparationssystem som inte heller fungerar fullt ut. Efter en cellskada kommer kroppen inte kunna reparera i samma utsträckning som kanske hos en individ som inte har drabbats av den här sjukdomen.

Blomberg:
Det är ju enastående vilken bredd forskningen har hunnit få nu. Det är både genetik och fysiologi i en mängd olika områden.

Lindström:
Jag tänkte höra med er, om jag börjar med Blomberg. Om du har någon uppfattning om det kan finnas undergrupper till ME/CFS, eller tror du att i princip alla lider av samma sak och ska behandlas på samma sätt?

Blomberg:
Ja, det finns ju en del tecken till undergrupper. Det presenterades en del sådana data, men det är för tidigt och säga att man verkligen har etablerat sådana undergrupper.

Lindström:
Om vi fortsätter med dig Blomberg. Det finns ju en del som hävdar att de har borrelia men de har diagnostiserats i bl a ME/CFS. Hur ser du på det?

Blomberg:
Ja, som jag ser det så är våra diagnosmetoder för borrelia alldeles för otillräckliga och det är både en underdiagnostik och en överdiagnostik. Det skulle behövas en väldig uppryckning där. Sen är det så att borrelibakterien inte ger så mycket immunsvar som är det man använder för diagnostiken... i början. Så de första veckorna, och de första månaderna till och med, är det väldigt svårt att få fram något. Men bättre metoder kan ge framgång.

Lindström:
Tack, Jonas Bergquist hur ser du på detta med eventuella undergrupper?

Bergquist:
Jag tycker också, precis som Jonas säger här, att det är nog för tidigt att säga, men det är nog som vid många andra sjukdomar, som har multifaktoriell bakgrund. Där hittar man ju ofta att det finns undergrupper och dessutom vid eventuell behandling att olika personer kommer svara olika bra på behandling. Så det är nog mycket troligt att vi kommer att komma fram till det så småningom - inom det här fältet också.

Bergquist fortsätter:
Jag vill understryka vad som har kommit fram vid det här mötet. Det är en mycket mer tydlig vilja till att finansiera forskning inom det här området. NIH:s representant har varit här och pratat på mötet och har faktiskt drivit på det här med finansieringen inom forskningen, och det är ett tecken på en acceptans för världsforskningen inom det här området. Och det har även gjorts ett initiativ, där vi båda är delaktiga där man kommer att samla protokoll för hur ska man samla in forskningsresultat, och hur man ska planera studier inom det här fältet för att göra det mera konsekvent och faktiskt kunna göra det mer jämförbart mellan de olika studierna i världen. Det tycker jag är ett väldigt viktigt initiativ som NIH har tagit.

Lindström:
Internationellt pågår ju väldigt mycket forskning. Det har vi ju hört idag, och det har varit väldigt intressant. Men vad händer i Sverige?

Blomberg:
Jag tycker att - exemplet Norge - som ju är snarlikt Sverige, visar att det går att göra väldigt mycket mer. Norrmännen var väldigt starka på den här konferensen. Och mycket av de nya genombrotten som har kommit och som ser ut att komma nu inom de närmaste månaderna - och det är ju från Norge. Och det krävs då en stor aktivitet, kanske från oss, men på utbildningssidan skulle jag vilja säga. För läkare vet inte tillräckligt mycket om sjukdomen, även administratörer och politiker så att de inte bara avfärdar det här. Det är väldigt viktigt!

Bergquist:
Sen kan man nu också se en mycket tydligare samarbetsvilja över gränserna. Även om vi säkert kan göra mycket mer inom Sverige så kan vi också göra mycket mer genom att samarbeta med Norge eller med resten av Europa och USA och faktiskt använda det material som vi faktiskt är duktiga på att samla in i Sverige, i studier som passerar över gränserna. Där finns mycket att göra fortfarande.

Lindström:
Tror någon av er att vi inom en kort framtid kommer att finna några biomarkörer som gör det möjligt att behandla, i vart fall merparten av, de som har diagnosen?

Blomberg:
Det här är ju...som alltid... när det talades om HIV-vaccin så skulle ju det komma inom några år och så vidare. Sådana här förutsägelser kan ju komma på skam, men jag har en stark känsla av att det inom några år kommer att förändras drastiskt, så att vi kan få användbara diagnostiska markörer.

Bergquist nickar instämmande

Lindström:
Är det något mer ni skulle vilja tillägga?

Blomberg:
Att det är väldigt trevligt att vara på sådana här konferenser. Det är en positiv atmosfär och det är väldigt bra att patienter också är med. Det ger en meningsfullhet åt alltihop.

Bergquist:
Det är högt i tak och öppna diskussioner och man hemlighåller inte sina nya data utan man visar i förväg innan saker och ting publiceras och det är väldigt bra!

Lindström:
Stort tack för att ni ställde upp!


Hälsningar
Mats Lindström
Ordförande
mats.lindstrom@fsi-sverige.se
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Föreningen verkar för bättre diagnostik och behanding inom svensk sjuvård

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats