Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Thomas, 61, ordinerades salva, fotinlägg och stödstrumpa mot borrelia

Publicerad onsdag 14 dec 2016, 17:55

NYHETERDet finns en anledning till att denna förening har bildats. Det bör överlåtas ett större ansvar till läkare att utgå från deras erfarenheter och inte enbart styras av vissa riktlinjer.


Kabelteknikern Thomas Hellberg, 61, bor mellan Eskilstuna och Strängnäs vid Mälaren och har blivit fästingbiten då och då under åren.

2012 fick Thomas problem med att fötterna svullnade upp och blev blåröda
Han besökte vårdcentralen med anledning av ”klumpfot” och blåröda fötter. Enligt husläkaren berodde det på fotsvamp och att ena foten hade sänkt fotvalv, varför han ordinerades att införskaffa fotinlägg. Det gjorde han, men det blev inte bättre.

2014 uppsökte han husläkaren igen
Thomas knän hade nu även blivit blåröda och fötterna hade blivit värre. Han ordinerades en kräm att smörja in med. Eftersom det inte blev bättre så pratade han med läkaren igen och det föreslogs då att han skulle ha stödstrumpa. Det hjälpte inte heller.

Thomas hade nu drabbats av trötthet och smärta på olika ställen i kroppen. Det var nu inte enbart begränsat till fötter och knän. Enligt hans fru somnade han direkt när han satte sig ner.

Den 26 april 2016 besökte Thomas vårdcentralen återigen
Denna gång hade han en bild med sig från internet, hur ACA ser ut (Acrodermatitis chronica atrophicans - kronisk, inflammatorisk hudsjukdom pga borreliainfektion). Läkaren sade då. ”Ja det verkar ju stämma”, varvid han från samma dag ordinerades den maximala dosering mot borrelia som svensk sjukvård kan erbjuda - 3 veckors antibiotika (doxyferm). Ett par dagar senare fick han även veta testresultaten, och det var de högsta värden de sett, + 200 på både IgM respektive IgG.

Bild på Thomas ena fot april 2016

Thomas blev mycket bättre efter denna tre-veckorsbehandling men blev återigen sämre under hösten 2016
Sommaren gick bra och Thomas trötthet och smärta hade lindrats. Men under hösten 2016 blev han sämre igen. Det blåröda blev värre på både fötter och knän. Han blev tröttare, och i december 2016 fick han en ny tid hos sin husläkare. De tog nya prover. Resultaten var de samma. Lika höga IgM och IgG genom serologi avseende borrelia. Läkaren konfererade med en infektionsspecialist och skickade sedan hem ett brev till Thomas som gick ut på att han hade fått adekvat behandling och att detta nu ansågs som en utläkt infektion.


Bilder från idag

Fot


Knän

Läkarna har följt de riktlinjer som finns i Sverige. Rätt eller fel – bedöm själva
När adekvat behandling ordinerats och 6 månader har gått innebär det i Sverige utläkt infektion och därmed restsymtom om man har kvarvarande problem.

Vi kommer att publicera flera fall till dess att journalister, politiker eller ansvariga inom svensk sjukvård vidtar kraftfulla åtgärder för att det ska bli en förändring. De behandlingsrekommendationer som gäller för borrelia i Sverige anser vi är felaktiga och därmed självklart bör ses över snarast, förhoppningsvis med insyn av de patientföreningar som är berörda. Fall som detta, vilket tyvärr inte är ovanligt, innebär stort lidande och avsevärt ekonomiskt bortfall för de drabbade och deras familjer, samt i fall där långtidssjukskrivning krävs, kostnader för sjukförsäkringssystem och samhället i övrigt - helt i onödan.


Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdom
E-post: styrelsen@fsi-sverige.se
Hemsida: www.fsi-sverige.se

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats