Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

TICKPLEX – vad det testar för och hur studien genomfördes

Publicerad söndag 14 maj 2017, 19:10

NYHETERBrist på tillförlitlig diagnostik har orsakat ett ökat antal feldiagnoser vilket lett till ett stort lidande hos en missförstådd patientgrupp. Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) har fått rättigheten att publicera vissa delar av TICKPLEX-studien som i sin helhet kommer att publiceras i morgon, måndag den 15 maj. Vi går även igenom vilka humanpatogena infektioner testet söker efter och redovisar vilken studiedesign som användes.

TICKPLEX – testet som många väntar på
TICKPLEX är ett multifunktionellt testkit som testar för många patogener och tillåter samtidig screening för flera typer av antikroppar. Det upptäcker tidig, ihållande och sena tillstånd av olika infektionssjukdomar. Testet är vetenskapligt framtaget och är delfinansierat av finska staten. Lansering sker först hos ArminLabs, Augsburg, Tyskland kommande vecka och därefter till andra länder. Målsättningen är att testet ska användas inom den offentliga sjukvården. Principen bygger på ELISA varför det är troligt att TICKPLEX snabbt kan valideras även inom svensk sjukvård.

Dr Leona Gilberts forskarteam Tested Commitment Jyväskylä Universitet, Finland, publicerar i morgon nyheten om TICKPLEX.

Vilka infektioner kan TICKPLEX upptäcka?
TICKPLEX kommer att erbjudas i tre olika varianter där premium är den mest omfattande och söker på hela 20 olika patogener. Intressant är att samtliga tre test även söker på persisterande form av borreliabakterien.

Dr Leona Gilbert är den som forskat mest om pleomorfism i hela världen. Pleomorfism innebär att borreliabakterien kan inta olika strukturella former och då bli svårare att bemästra för både immunförsvar och antibiotika. I rund kroppsform finns ingen mätbar metabolisk aktivitet (ATP) jämfört med i spiroketform, varför det är en vilande form av bakterien. Bakterien har dock förmågan att återgå till spiroketform och återfå sin ATP-aktivitet. FSI erfar att just den upptäckten är oerhört viktig för att lättare kunna identifiera de som lider av kronisk borrelios. Läs om studien här

TICKPLEX BASIC
Borrelia burgdorferi
Borrelia afzelii
Borrelia garinii
Även persisterande form av alla tre

TICKPLEX PLUS
Utöver Basic även co-infektionerna Babesia, Bartonella, Ehrlichia och Rickettsia. Därtill oppurtunistiska infektioner* som Coxsackievirus, EBV, Human Parvovirus B19, Mycoplasma fermentans och Mycoplasma pneumoniae.
* Opportunistisk infektion är en infektion som uppträder på grund av att immunförsvaret är nedsatt

TICKPLEX PREMIUM
Utöver Basic och Plus även Chlamydia pneumonia (twar), Clamydia trachomatis, CMV, TBE och Brucella.

Kort om studien
1100 serumprover från patienter har testats mot 20 mikrober. Serum från 200 friska kontroller har använts i jämförelse. Studien var blindad, vilket innebär att de som utfört undersökningarna inte känt till om provet kom från en frisk eller sjuk person.

Sensitiviteten var 95% och specificiteten 98%. Det är i särklass det bästa studieresultatet FSI har tagit del av när det gäller diagnostiska test av infektionssjukdomar orsakade av fästingar.

Några exempel på avvikelser utanför referens

Mikrob

Andel avvikande IgM

Andel avvikande IgG

B.burgdorferi

20%

35%

B.afzelii

19%

37%

B.garinii

25%

38%

Babesia microti

20%

32%

Bartonella hensalae

21%

29%

Twar

28%

29%


I övrigt var antikroppsvar mot de flesta bakterier, parasiter och virus mycket vanligt och pendlade i stort mellan 20-25% IgM-svar och 30-40% IgG-svar på hela patientgruppen.

75% av patientgruppen hade var och en minst två humanpatogena mikrober och 8% hade en mikrob.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de resultat som redovisats är mycket intressanta ur ett hälsoperspektiv. Att testet skulle vara gångbart för många patientgrupper där kroniska tillstånd är vanligt kan förstås vara av stort intresse. Som ni ser handlar det inte enbart om Borrelia.

Styrelsen
styrelsen@fsi-sverige.com
www.fsi-sverige.se
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Föreningen verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

Ovan text är upphovsrättsskyddad enligt svensk lag och får inte delas utan föreningens uttryckiga tillåtelse

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats