Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Triggas autoimmunitet av tidigare eller pågående infektioner?

Publicerad söndag 5 nov 2017, 10:25

Ett överaktivt immunförsvar kan leda till autoimmuna sjukdomar
Autoimmun sjukdom är när immunsystemet angriper och förstör frisk kroppsvävnad snarare än antigenerna det är tänkt att angripa. Vävnadsskador, organskada och förändringar i organfunktion är några av resultaten av autoimmuna sjukdomar. Det finns fler än 80 olika autoimmuna sjukdomar som är resultatet av ett överaktivt immunsystem, såsom Lupus, Crohns sjukdom, Ulcerös colit, Gluteninolerans, Överaktiv och underaktiv sköldkörtel, Psoriasis, Eksem, Scleroderma, SLE, Sjögrens syndrom, MS och reumatism.

Autoimmuna sjukdomar är inte särskilt vanliga men förekommer betydligt oftare hos kvinnor än män. Av denna anledning misstänks hormoner vara en av de främsta orsakerna, utlösare eller faktorer i antingen debut eller uthållighet av tillståndet.

Immunförsvaret hos människan består i att kroppen producerar T- och B-celler, av vilka B-cellen bildar antikroppar mot det främmande ämnet (bakterie, virus, etc). Vid autoimmunitet bildas antikroppar mot den egna kroppen, autoantikroppar. Det finns två former av autoimmunitet. Autoantikropparna kan antingen attackera något organ/körtlar eller attackera kroppens strukturer eller system.

Några exempel på vanliga autoimmuna sjukdomar
Multipel skleros (MS)
är en autoimmun sjukdom i det centrala nervsystemet (CNS). Det leder till kronisk inflammation i CNS vilket leder till att nervtrådarnas omgärdande myelin skadas.

Hashimotos sjukdom är en autoimmun sjukdom som drabbar sköldkörteln. Det bildas antikroppar, som startar immunologiska processer mot den egna vävnaden, i detta fall sköldkörteln. Sjukdomen är ca 7 gånger mer vanlig hos kvinnor än hos män. Hashimoto drabbar bl a ämnesomsättningen där man förutom medicinskt behandling konstaterat att följande tillskott kan vara bra att komplettera med: selen, magnesium, D-vitaminer och B-vitaminer.

Psoriasis är en autoimmun sjukdom med inflammatorisk sjukdomsprocess, som framför allt orsakar utslag och fjällande hud, men som också kan påverka leder, hjärt- och kärlsystemet med mera.. Sjukdomen är kronisk, men idag finns rätt bra immundämpande mediciner som gör att många mer eller mindre kan leva relativt symtomfritt.

Inflammations inblandning
Inflammation är alltid inblandat avseende autoimmuna sjukdomar och leder till ackumulering av oxidativ påfrestning i kroppen. Inflammation bidrar till det naturliga åldrandet och ett brett utbud av sjukdomar, som fetma, diabetes och autoimmunitet.

Varför uppstår autoimmunitet?
Det är oklart varför autoimmuna sjukdomar uppstår. En stor andel patienter (ca 80%) har rapporterat känslomässiga stressorer före insjuknandet, och psykisk stress antas spela en stor roll för etiologin. Autoimmuniteten verkar dock ha både ärftliga och miljömässiga orsaker, dvs att personen har en medfödd benägenhet att reagera autoimmunt men det krävs som regel vissa yttre faktorer för att det ska inträffa.Höga IGg-värden i blodprov kan tyda på ett överaktivt immunförsvar, vilket ökar risk för autoimmun sjukdom.

Kan infektioner vara närvarande och trigga autoimmunitet?
Professor Jonas Blomberg i samarbete med några andra svenska forskare/läkare har den mycket intressanta hypotesen att en eller flera infektioner orsakar autoimmunitet hos ME/CFS-patienter, att infektionen kan vara kronisk, antingen ständigt närvarande eller komma och gå, men trigga autoimmuniteten. I de fall är det inte enbart autoantikropparna som måste upptäckas utan även den eller de mikrober som triggar immunsystemet.

Övriga källor
http://www.difonzo.net/vad-ar-ett-overaktivt-immunsystem/
http://www.medsci.uu.se/forskning/Inflammation_och_autoimmunitet/Autoimmunitet/
http://spie.org/x113438.xml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18190880
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autoimmunitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psoriasis
http://www.fertilitetsguiden.com/immunologi/immuntester.php
http://www.artvestgallery.com/hur-att-lugna-ner-en-overaktivt-immunsystem-naturligt/

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats