Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Vi söker efter Er som behandlats av "Dr X"

Publicerad onsdag 8 mar 2017, 21:54

NYHETERDet handlar inte om "pseudoborrelia". Det handlar om ett utvecklingsområde där osäkerheten fortfarande är stor, både vad gäller diagnostik och behandling. Vi i FSI styrelse önskar att prestige nu lämnas åt sidan och att vi försöker lösa detta tillsammans, vilket förstås innebär att vi alla måste erkänna att vi inte är bäst på allt i Sverige. Det finns kunskap - låt oss ta till oss den.

FSI söker efter Dig som behandlats av Dr Kenneth Sandström för vektorburna infektioner, oavsett om Du blivit bättre eller sämre.
Maila gärna oss: styrelsen@fsi-sverige.se

Vi erfar att de allra flesta som fått hjälp av Dr Kenneth Sandström, när svensk sjukvård varit "bakbundna" och inte fått behandla så länge som krävs i det individuella fallet, mår väsentligt bättre eller har blivit helt friska.

Det innebär förstås att Sandström i hög grad fått ta emot de svårast drabbade patienterna. De är normalt inte lätta att behandla. Oftast krävs långvarig antibiotikabehandling i kombination, ungefär som vid behandling av andra bakteriella sjukdomar som är ihållande, jämför gärna med tuberkulos.

Många blir friska av gällande svenska behandlingsrekommendationer. Det ska självklart framhållas. Men tyvärr inte alla. Det förekommer behandlingssvikt och det förekommer att man inte blivit behandlad mot vektorburna infektioner överhuvudtaget, då man kanske inte misstänkt vektorburen infektion initialt vid insjuknande. Risk för feldiagnostisering i dessa fall är förstås hög.

Observera att föreningen inte konkurrerar om medlemmar med "pseudoborrelia", vilket påstås av en bloggande barnläkare, som Dagens Medicin upplåter plats åt. "Pseudoborrelia" är ett uttryck som uppenbarligen syftar till att generalisera diagnostikproblem som psykosomatiskt. Vi har alla med fasa sett denna förenkling avseende många andra sjukdomstillstånd som beskrivits på aktuell blogg.

Det är anmärkningsvärt att en läkare kan tillåtas bre ut sig på detta nedlåtande sätt. Lösningsfokus verkar saknas helt. Dr Kenneth Sandström kämpar i vart fall för att få folk friska.

FSI verkar inom ett bredare område än vektorburna infektionssjukdomar. Dysfunktionellt immunförsvar och autoimmuna sjukdomar är områden vi ytterligare fokuserar på. Även där finns en stor utvecklingspotential avseende diagnostik och behandling.

Följande skrevs som kommentar av aktuell bloggande barnläkare den 8 mars kl 18.47, 2017

"Borrelia- och TBE-föreningen verkar inte kunna samla alla under samma tak. Nu finns det ytterligare två konkurrerande patientföreningar för personer med pseudoborrelia. http://fsi-sverige.se/ https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/"

Källa: https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2017/03/07/hsan-avfardar-kronisk-borrelia/

På 5 minuter får ni här rätt bra insyn i ordföranden och hans frus kamp mot påstådd "pseudoborrelia" med hjälp av Dr Kenneth Sandström

https://youtu.be/13uDGui3NGk

Fler nyheter kommer inom kort. Bland annat granskning av beslutet Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattade 2016-02-28 om återkallelse av Dr Kenneth Sandströms läkarlegitimation. Utredningen visar stora brister, okunskap, godtycke och saknar opartiska externa experter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats