Logga in
Länkmeny

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan – Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)

Strategier och mål
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar ska arbeta långsiktigt för att minska antalet feldiagnoser inom svensk sjukvård i bland annat ME/CFS och Fibromyalgi genom att insamla och sprida den senaste internationella forskningen kring kända och nyupptäckta infektionssjukdomar. Därutöver ska föreningen arbeta för ett tryggare sjukförsäkringssystem.

FSI ska verka för:

- att svensk sjukvård utvecklar diagnostik för kända infektionssjukdomar samt sjukdomar som beror på dysfunktionellt immunförsvar

- att svensk sjukvård utvecklar behandlingar för kända infektionssjukdomar samt sjukdomar som beror på dysfunktionellt immunförsvar

- att svensk sjukvårdspersonal fortbildas i diagnostisering och behandling av dessa sjukdomar

- ett tryggt sjukförsäkringssystem


Detta ska ske genom att föreningen arrangerar informations- och/eller diskussionsmöten med och för medlemmar, sjukvårdsanställda, beslutsfattare och andra intressenter som kan bidra till föreningens ändamål.

Inför verksamhetsåret 2018 till ordinarie årsmöte, tertial 1 år 2019, är ambitionen att följande planerade aktiviteter ska genomföras:

- representera föreningen vid nationella och internationella möten/konferenser i enlighet med föreningens ändamål

- skriftligt och muntligt försöka påverka politiker, Socialstyrelsen och andra adekvata instanser samt företrädare för det medicinska samfundet

- genomföra minst ett informations och/eller diskussionsmöte (utöver årsmöte)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats