Logga in
Länkmeny

Vetenskapligt råd

FSI har inrättat ett vetenskapligt råd som är kopplat till arbetet med forskningsfrågor och påverkansarbete
Det vetenskapliga rådet fyller flera viktiga funktioner för föreningen. Rådet är ett strategiskt stöd, exklusivt för styrelsen, i det långsiktiga arbetet att sträva mot föreningens huvudsakliga mål för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård. Rådet kommer även ge råd i det operativa arbetet som vid kontakter med myndigheter, organisationer, beslutsfattare och andra personer. Syftet är givetvis att bidra till kvalitetsarbetet i föreningsaktiviteterna så att allt i väsentligt utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Presentation av det vetenskapliga rådets medlemmar

Dr. Steven Phillips

Dr. Steven Phillips är en Yale-utbildad läkare som specialiserat sig på diagnos och behandling av borrelia och andra vektorburna infektioner. Han har genomfört omfattande forskning inom mikrobiologi och immunologi av Borrelia burgdorferi. Han är väl publicerad i den medicinska litteraturen inom temat borrelia och har behandlat patienter från praktiskt taget varje stat i USA samt över 20 andra länder. Förutom hans läkarpraktik och forskning är han en erkänd borreliaexpert för delstaterna Connecticut, New York, Rhode Island och Vermont. Han har föreläst vid ett flertal medicinska konferenser. Dr. Steven Phillips är tidigare ordförande för The International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), och är en återkommande expert för olika tv-program. Han var också en av de läkare som ombads att lämna expertutlåtande vid Infectious Diseases Society of America Hearing, Washington DC, 2009. Hans skriftliga vittnesmål består av 81 sidor med 226 medicinska referenser och förblir hittills en av de mest omfattande översyner på temat kronisk borrelia. Han är för närvarande involverad i en innovativ och omfattande forskning i ett försök att få till stånd en mer definitiv och förhoppningsvis botande behandling av kronisk borrelia och bartonella.
Presentation in English

Dr. Leona Gilbert
Dr. Leona Gilbert är en mycket erfaren ILADS-läkare och har publicerat många vetenskapliga artiklar om borrelia, inte minst om borreliabakteriens förmåga att ändra form och gömma sig bakom biofilm för att undkomma både immunförsvar och antibiotika. Utifrån hennes forskningsresultat, vid Jyväskylä Universitet i Finland, har hon tillsammans med sitt forskningsteam tagit fram ett helt nytt test som kallas för Tickplex. Det testar för över 20 infektioner samtidigt och kommer att släppas på marknaden i januari/februari 2017.
Presentation in English

Dr. Pol De Saedeleer
Dr. Pol De Saedeleer är doktor inom farmakologi och därmed expert inom läkemedel. Han är även ordförande för ILADS Europa.
Presentation in English

Dr. Armin Schwarzbach
Dr. Armin Schwarzbach är ILADS-läkare och specialist inom laboratoriemedicin och VD för ArminLabs, Augsburg, Tyskland. Tidigt specialiserade han sig inom laboratoriemedicin och ytterligare inom infektion, mikrobiologi, immunologi, hematologi, klinisk kemi, endokrinologi och gynekologisk endokrinologi. Dr. Schwarzbach har över 30 års laborativ erfarenhet och sakkunskap inom laboratoriemedicin och biokemi.
Presentation in English

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats