Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Jag var en av de 13 som HSAN använde emot Dr Kenneth Sandström i sitt beslut. Jag hade MS-diagnos, men hade borrelia! Kenneth räddade mig!

Publicerad tisdag 14 mar 2017, 20:05

NYHETERHälso och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) fattade på felaktiga grunder beslutet att återkalla Dr Kenneth Sandströms läkarlegitimation. Bland annat på grund av en konservativ men ”mediaglad” professor som vägrar ta till sig av internationell kunskap. Professorn har även varit nedlåtande mot patientgruppen i flera sammanhang – samtidigt som han är en av de ansvariga för Nationellt Center för Vektorburna Infektionssjukdomar i Uppsala. Enbart en av hundra har där föreslagits antibiotikabehandling, vilket är helt orimligt. FSI har direktkontakt med flera av deras patienter (flera berättelser kommer att offentliggöras). Professorn har även i underlag till HSAN lämnat helt felaktiga uppgifter om ILADS, vilket strider mot gällande lagstiftning. Frågan som nu uppstår är egentligen vems läkarlegitimation som bör återkallas.


Hans-Olof Börjesson 57 träder nu fram och vill berätta sanningen

1987 drabbades Hans-Olof av en kraftig infektion och blev liggandes i flera dagar och hade sedan krafig huvudvärk i ca 3 veckor. Det hände mycket konstiga saker, Känselbortfall och svår trötthet. Han arbetade då som lastbilsmekaniker. Han kämpade på och arbetade vidare, men fick sedan problem med även ryggen och blev opererad för diskbråck. Han blev inte bättre efter operation.

1996 fick Hans-Olof ta ett ryggmärgsprov. Det visade på kraftig inflammation, men han fick inte veta orsaken. De sade att det kommer gå över av sig självt.

Efter att ha levt med många svåra symtom fick Hans-Olof ta ytterligare ett ryggmärgsprov 2004. Det visade då fortfarande på inflammation, och han fick diagnosen MS. Hans-Olof blev sjukpensionerad. Han fick immundämpande mediciner som inte alls hjälpte. Han var hos neurolog fram och tillbaka, tog MR-prov. Han hade mycket plack i hjärnan.

År 2011 tog han kontakt med Dr Kenneth Sandström, då han misstänkte att han kunde ha Borrelia. Kenneth tog prover och skickade till ett laboratorium i Tyskland. Det visade sig att han hade positivt på borrelia och väldigt lågt på CD57 + NK-cells absolute, 27, där referens är 100-360. Värdet tydde på långvarig och svår kronisk infektion av borrelia.

Dr Kenneth Sandström ordinerade intravenös antiobiotika, viket var vändningen för Hans-Olof. Efter att ha varit rullstolsbunden kunde han redan efter en vecka gå en kilometer. Allt blev bättre. Han kunde tänka klarare. – "Ja, jag blev bättre och bättre hela tiden. Det hände mycket positiva saker. Tack vare den behandling jag fick av Dr Kenneth Sandström så fungerar jag idag", säger Hans-Olof. "Jag kan idag snickra, meka med bilar, gå promenader. Om det inte hade varit för Kenneth hade jag suttit som ett kolli med assistenter som behövde ta hand om mig!"

För 3-4 år sedan tog Hans-Olof nytt MR-prov. Placken var då borta i hjärnan. "Idag fungerar jag som vanligt. Jag kan köra bil, göra det mesta. Läkaren på neurologen hade uppfattningen att min förbättring berodde på åldern… att det brukar bli så."

På fråga om vad Hans-Olof anser att HSAN använt sig av hans uppgifter mot Kenneth, svarar han: "Det är det dummaste som finns på denna jord! Att jag skulle var en av de som förstör för Kenneth är helt ofattbart! Det är helsjukt! Jag har ju inte ens blivit tillfrågad! Kenneth är ju den som räddat mig!"

Fler intressanta patientberättelser kommer att presenteras dagligen.

Styrelsen

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
Hemsida: www.fsi-sverige.se
E-post: styrelsen@fsi-sverige.se
Föreningen verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats